Contracten met zakenpartners in het Verenigd Koninkrijk


Commerciële contracten voor en na de Brexit
Opleiding Wetgeving en administratie 190293

Introductie

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal wellicht uiterlijk op 31 oktober 2019 de Europese Unie (EU) verlaten, met of zonder deal. Een vervroegde uittreding blijft mogelijk indien het uitstapakkoord alsnog zou worden goedgekeurd.

Er bestaat rond de Brexit nog veel (rechts)onzekerheid, zo ook wat betreft het contracteren met partners in het VK of commerciële contracten die gelinkt zijn aan het VK. Wat met dergelijke lopende en toekomstige commerciële contracten? Kan u reeds iets ondernemen om uw commerciële relaties in of met betrekking tot het VK te continueren?

De kernvraag hierbij is wat moet gebeuren met bestaande (duur)contracten gesloten voor de Brexit en wat moet gebeuren met nieuwe commerciële contracten.

Bedrijven kunnen zich reeds voorbereiden en de nodige contractuele maatregelen nemen ter verzekering van hun commerciële relaties in het VK.

In deze opleiding wordt dieper ingegaan op wat u reeds kan doen om uw contracten ‘Brexit-proof’ te maken en wat hierbij de aandachtspunten zijn.

Naast o.m. formaliteiten inzake import/export, fiscale consequenties en de douane-unie ziet onze docent specifiek m.b.t. handelscontracten volgende elementen die relevant zijn en tijdens deze opleiding kunnen worden toegelicht:

 • Kernvraag: wat met bestaande (duur)contracten gesloten voor de Brexit en wat met nieuwe contracten?
 • Wat met een eventuele transitieperiode waarin de EU wetgeving op overeenkomsten van toepassing blijft? Hoe uw strategie bepalen voor toekomstige contracten in het licht van de Brexit risico’s en de verschillende mogelijke scenario’s
 • wat met geregistreerde Uniemerken en - modellen met geldigheid in de EU of andere intellectuele eigendomsrechten? Volgens het Brexit-ontwerpakkoord: omzetting in nationale merken en modellen geregistreerd in het VK
 • Specifieke topics

Omschrijving

De Brexit is nu nog 'koffiedik' kijken maar zelfs nu reeds kunnen bedrijven contractuele maatregelen nemen ter verzekering van hun zakelijke relaties in Engeland.

M.a.w.: hoe uw commerciële relaties met zakenpartners in het VK continueren?  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle Vlaamse bedrijven met zakenrelaties in het Verenigd Koninkrijk.

En waarom niet in-house?

Een aantal medewerkers hebben dezelfde leernood?

Onze SBM kalenderopleidingen kunnen ook in-house georganiseerd worden!

Voordelen:

 • Leren op een tijdstip, locatie en met een lesduur door u gekozen
 • Lesinhoud, toepassingen, voorbeelden en methodiek op maat van uw specifieke realiteit
 • Geen extra kosten of tijdverlies wegens verplaatsingen
 • Onze tarieven staan los van het aantal deelnemers

Onze in-house offertes zijn zelfs met een beperkt aantal deelnemers al verrassend snel interessant. Bovendien kan u het ook organiseren samen met andere geïnteresseerde organisaties.

Vraag uw offerte via jill.vermeulen@sbm.be.

U ontvangt gratis en vrijblijvend één all inclusive offerte.

contractenbrexitproofmaken-1-1_2019-293.jpg

Programma

Deel 1:

 • Introductie: de Brexit en de gevolgen.
 • Commerciële contracten voor en na de Brexit. Wat met bestaande contracten? Wat met de eventuele transitieperiode? Strategie voor toekomstige contracten.
 • De relevante aspecten en clausules van commerciële contracten: imprevisie- of heronderhandelingsclausules (‘material adverse clauses’), beëindiging/ontbinding van overeenkomsten, overmacht, voorzettingsclausules, valuta, prijsherziening, levering, aansprakelijkheid, territoriale werking (bv. van een niet-concurrentiebeding), licenties en vergunningen, bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht/rechtskeuze.

Deel 2:

 • Specifieke topics:
  • Internationale koop-verkoop / Incoterms en douane .
  • Vervoersovereenkomsten
  • Impact op de toepassing van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  • Impact op (bepaalde) intellectuele eigendomsrechten
 • Case study – voorbeelden
 • Q&A

Mter. Vanderheyde, advocatenkantoor PortelioGent, is actief in het ondernemingsrecht. Sander Vanderheyde is gespecialiseerd in commerciële contracten, handelstussenpersonen, intellectuele eigendomsrechten en privacy. Hij verzorgt regelmatig seminaries en opleidingen en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Mter. Jeroen Villé, advocatenkantoor Leeward Brugge, is eveneens actief in het ondernemingsrecht. Jeroen Villé heeft een expertise opgebouwd in de niche van het transportrecht, maritiem recht en logistiek.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.