Doorlichting Wet verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) - rol van het Belgisch gemeenschappelijk waarborgfonds (BGWF)

Opleiding Verzekeringen 190466

Omschrijving

De verzekeringsplicht voor motorrijtuigen opgelegd door de WAM bevat verschillende aspecten waarvan de kennis van de basisprincipes voor een politiemedewerker een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen in de uitvoering van zijn ambt.

Enkele belangrijke principes komen hier aan bod, zoals de vergoedingsplicht naar het slachtoffer en de rechtstreekse vordering van het slachtoffer naar de verzekeraar.

Ook de rol en de werking van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGWF), alsook het Belgisch Bureau van Autoverzekeraars (BBAV) en het Tariferingsbureau worden besproken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Politiemedewerkers (lokale politie), medewerkers verkeerspolitie (federale politie)

Methodologie

Aan de hand van de combinatie tussen theoretische toelichting en een aantal praktijkvoorbeelden worden politiemedewerkers vertrouwd gemaakt met de materie.

Programma

1. De verzekeringsplicht

 • voorwerp van verzekering
 • territorialiteit
 • op wie berust de verplichting?
 • verzekerde personen
 • uitgesloten personen
 • wie is de verzekeraa ?
 • uitgesloten schades
 • omvang van de schade (gedekte kapitalen)
 • verzekeringsbewijs
 • attest schadeverleden
 • inschrijving DIV

2. Vordering van de benadeelde op de verzekeraar

3. Overdracht van eigendom

4. Tariferingsbureau

5. BBAV

 • toegewezen opdrachten en schades

6. BGWF

 • toegewezen opdrachten en schades

7. strafrechtelijke sancties bij niet-verzekering

Guy Schepens

 • Lic. in de staats- en bestuurswetenschappen
 • Spec. Lic. in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek
 • Verzekeringsmakelaar - Pensioenadviseur
 • Docent verzekeringstechniek en verzekeringsmanagement

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.