Doorlichting van de minimumvoorwaarden van de BA-motorrijtuigverzekering

Opleiding Verzekeringen 190467

Omschrijving

De vaststelling van de aanwezigheid van de groene kaart als bewijs van verzekering is uiteraard de basisvaststelling als politiemedewerker.

Maar betekent de afwezigheid van een geldige groene kaart sowieso dat het voertuig niet is verzekerd ? En omgekeerd, betekent de aanwezigheid van een geldige groene kaart dat het voertuig sowieso is verzekerd ? Wat zijn de verzekeringstechnische gevolgen van de niet-conformiteit tussen het voertuig en de voorgelegde groene kaart ?

Welke situaties worden desondanks toch afgedekt door de verzekering en zijn bijgevolg verzekeringstechnisch toch in regel ? Om al deze vragen te kunnen beantwoorden moet men zich verdiepen in de minimumvoorwaarden inzake BA-motorrijtuigen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Politiemedewerkers (lokale politie), medewerkers verkeerspolitie (federale politie)

Methodologie

Aan de hand van de combinatie tussen theoretische toelichting en een aantal praktijkvoorbeelden worden politiemedewerkers vertrouwd gemaakt met de materie.

Programma

1. Historiek

2. KB van 16-4-2018 & bijlage van 5-2-2019 (="minimumvoorwaarden")

3. Bepalingen van toepassing op de volledige overeenkomst (art 1 t/m 37)

 • art 10: overdracht van eigendom
 • art 11: diefstal of verduistering
 • art 12: andere situaties van verdwijning van risico
 • art 23 t/m 25: schorsing

4. Bepalingen van toepassing op de waarborg wettelijke BA (art 38 t/m 49)

 • art 38: voorwerp van verzekering
 • art 39: territorialiteit
 • art 41: verzekerde personen
 • art 42: uitgesloten personen
 • art 43: uitgesloten schades
 • art 44 t/m 48: recht van verhaal

5. Bepalingen van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers van  verkeersongevallen (art 50t/m 55)

 • art 50 & 52: zwakke weggebruikers
 • art 51 & 53: onschuldige slachtoffers

6. Bepalingen van toepassing op de bijkomende waarborgen (art 56 t/m 64)

 • art 56: tijdelijk vervangingsvoertuig
 • art 57: slepen van een motorrijtuig

Guy Schepens

 • Lic. in de staats- en bestuurswetenschappen
 • Spec. Lic. in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek
 • Verzekeringsmakelaar - Pensioenadviseur
 • Docent verzekeringstechniek en verzekeringsmanagement

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.