Veiligheidsaspecten bij het organiseren van uitstappen


Risicoanalyse
Opleiding Veiligheid 090173

Omschrijving

Het organiseren van zowel sportieve als culturele uitstappen betekent meer dan een dagje uit, zowel voor de organisator als voor alle medewerkers vergt dit een goede voorbereiding. Een uitstap is maar geslaagd, wanneer iedereen veilig en wel terug thuis komt zonder dat er zich calamiteiten of in het ergste geval een ongeval heeft voorgedaan.

De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de organisator is niet te onderschatten. Zorgen voor goede afspraken, duidelijke procedures het inschatten en analyseren van de risico's via een degelijke risicoanalyse is dan ook geen sinecure.

Hoe organiseer ik een veilige uitstap, hoe worden onderlinge afspraken gemaakt, hoe wordt een risicoanalyse opgebouwd, hoe voorzie ik een goede taakverdeling en goede procedures? Wat houden de afspraken in met de externe actoren? Moet er een draaiboek opgemaakt worden en zo ja, wat moet daarin worden opgenomen en wie moet hier allemaal in betrokken worden?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Preventieadviseurs en diensthoofden van gemeenten, onderwijsinstellingen, RVT's, cultuurcentra, jeugdcentra, sportdiensten, verantwoordelijken in het verenigingsleven, organisatoren van uitstappen, vakantiecentra en toeristische centra.

Programma

 • Wetgeving en regelgeving
 • Welk soort uitstappen valt er onder die wetgeving?
 • Wat is de rol van de preventieadviseur?
 • Wat zijn de aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden van de organisatoren?
 • Hoe worden de afspraken gemaakt met de externe organisaties?
 • Wat zijn extramuros activiteiten?
 • Goede organisatie van schooluitstappen met de bus
 • Veiligheidsaspecten bij gebruik van toestellen zoals speeltoestellen, fietsen, kayaks, enz.
 • Inschatten van de risico's, risicoanalyses en noodprocedures
 • Procedures en afspraken voor de organisator, begeleiders en medewerkers
 • Gebruik van een draaiboek

Karim Chaachoua heeft zich gespecialiseerd in arbeidsveiligheid met specifieke kennis betreffende gevaarlijke producten, veiligheidsfuncties, brandbestrijding en preventie in het algemeen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.