Organiseren van een evacuatie


Een jaarlijkse wettelijke verplichting voor elk bedrijf of organisatie

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding leert u hoe u moet optreden in geval van een brand die al dan niet aanleiding zal geven tot evacuatie. Een eerste aandachtspunt is brandbestrijding zowel theoretisch als praktisch en een tweede betreft de organisatie van de hulpverlening en evacuatie.

Omschrijving

Weet u hoe u moet optreden in geval van een brand die al dan niet aanleiding zal geven tot evacuatie? Weet u hoe en wie u moet alarmeren? Bent u in staat om met kennis van zaken mee te helpen aan een evacuatie? Weet u wat er moet gebeuren opdat de hulpdiensten eenmaal toegekomen een snelle toegang krijgen tot de plaats van het onheil?

Een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw uitgeraakt hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse. Zij die in de onmiddelijke omgeving zijn kunnen een beginnende brand vaak herleiden tot een minimaal gebeuren. De ervaring leert ons dat de meeste van de beginnende branden snel, kordaat en doeltreffend geblust kunnen worden waardoor grotere rampen vermeden worden.

Naast ieder begin van een brand snel en doeltreffende te bestrijden is het belangrijk om te weten hoe en wie je moet alarmeren,  en zo nodig kunt meehelpen aan een snelle en gevaarloze ontruiming en evacuatie. Welke situaties kunnen hinderen bij een evacuatie, wat zijn brandgevaarlijke situaties, hoe kun je ervoor zorgen dat openbare hulpdiensten een snelle toegang krijgen tot de plaats van het onheil in het bedrijf of de organisatie.

Wetende dat het een jaarlijkse verplichting is om een evacuatie te organiseren is, is het belangrijk om de  medewerkers hiervoor op te leiden zodat ze met kennis van zaken en de nodige vaardigheden kunnen deelnemen aan deze evacuatie. Met deze kennis is men in staat om kritisch te kijken naar de noodprocedures waardoor indien nodig het noodplan kan bijgestuurd worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die de kennis en vaardigheden wensen te verwerven van personen die indien nodig een actieve rol hebben in geval van een noodsituatie met evacuatie tot gevolg. Dit is ook een interessante opleiding voor de interne brandbestrijdingsdienst.

Ook voor niet-leden van een interne brandbestrijdingsdienst is deze opleiding dus een aanrader.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Gedurende deze opleiding wordt er gewerkt met onze digitale blusunit, laserblussers en het elektronisch blindmasker. U krijgt persoonlijke begeleiding en er wordt geoefend op verschillende brandklassen (vaste stof, vloeistof, gas en elektrisch) waarbij u het juiste blusmiddel moet kiezen en de bijhorende blustechniek correct moet toepassen.

Ons systeem laat toe om de basistechnieken te trainen tot u die volledig onder de knie heeft.

Door gebruik te maken van een elektronisch blindmasker kunnen we de zichtbaarheid beperken waardoor elke trainingsoefening zowel tijdens de brandbestrijding als tijdens de evacuatie nog een grotere uitdaging wordt.

Indien de omgeving het toelaat kunnen we ook gebruik maken van onze rookgenerator.

Het voordeel van onze unit is dat die kan opgesteld worden in een zone waar de kans dat er ooit een brand ontstaat het grootst is.

Om tijdens de praktijk iedereen voldoende  tijd te geven om te oefenen voorzien we voor deze opleiding maximum 10 deelnemers per leergroep.

Programma

Brand en brandbestrijding

Theoretische aspecten:

 • Het begrip brand, de vuurdriehoek.
 • Ontstaan, ontwikkeling, verspreiding en voortplanting van brand.
 • Situaties die een brandrisico kunnen creëren herkennen en signaleren.
 • De gevaren verbonden aan een brand identificeren.
 • De soorten branden (brandklassen).
 • De soorten blusmiddelen.
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
 • Kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.

Brandbestrijding via onze digitale blusunit:

 • Hoe ontgrendel ik de verschillende blustoestellen.
 • Hoe benader ik op een veilige manier een beginnende brand.
 • Bestrijden van een aantal vuurhaarden via de digitale trainingsunit waarbij gebruik
  kan gemaakt worden van elektronische blindmaskers om de zichtbaarheid te regelen.
 • Benadering van een deur: hoe kontroleer ik een deur voor ik binnen ga (deurprocedure),
  binnen gaan, bluspoging ondernemen, hoe zoek ik mijn weg terug naar de deur bij beperkte zichtbaarheid.

Organisatie hulpverlening en evacuatie

 • De betrokken actoren en hun verantwoordelijkheden: de interne hulpverlening en de externe hulpdiensten en nooddiensten.
 • Inzicht in het belang van, en in de beperkingen van de interne brandbestrijdingsdienst.
 • Communicatie, informatie en samenwerking intern en extern.
 • Hoe reageren in geval van waarschuwing en alarm.
 • De verschillende situaties identificeren die leiden tot een evacuatie.
 • Hoe een grote groep mensen evacueren.
 • Wie doet wat in afwachting van tussenkomst van de lokale hulpdiensten.
 • De verschillende evacuatietechnieken begrijpen en kunnen toepassen.
 • Evacuatiewegen identificeren en situaties die evacuatie kunnen hinderen herkennen.
 • Een evacuatie snel en efficiënt uitvoeren.
 • Een evacuatieoefening: verwittig op voorhand de hulpdiensten. Wat zijn de spelregels.
 • Signalisatie, pictogrammen en communicatie.
 • Signaleren van situaties die de evacuatie kunnen hinderen en die brand kunnen uitlokken.
 • Begeleiden van de openbare hulpdiensten naar de plaats van het onheil.
 • In veiligheid brengen van personen, redden en evacueren van slachtoffers.
 • Wat leer je uit de evacuatieoefening, bijsturen van de noodprocedures.
 • Varia: noodverlichting, sleutelbeheer, liften, trappen, het verzamelpunt.
 • Evacuatieoefening met een te evacueren slachtoffer in combinatie met brandbestrijding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.