Veiligheid van medewerker en patiënt in de zorgsector


Preventief werken aan een open en transparante veiligheidscultuur
Opleiding Veiligheid 130752

Omschrijving

Veiligheid is in iedere sector van groot belang, zo ook binnen de zorg. Een prioriteit is het echter niet altijd. De bezorgdheid en interesse voor veiligheid verdwijnt namelijk vaak, jammer genoeg, en dit omwille van tijdsdruk en besparingen. Nochtans is het van groot belang dat de blootstelling aan risico's zoveel mogelijk uitgeschakeld of beperkt worden. Door hier op voorhand over na te denken kunt u namelijk veel drama's vermijden.

Hoe vaak horen we niet niet dat een dementerende patiënt is ontsnapt uit een afgesloten faciliteit en vermist is geraakt. Hoe vaak gaan vrijwilligers op stap met patiënten en hoe snel kan hier iets voorvallen (iemand wordt onwel, iemand verliest het bewustzijn, ...). Hoe snel kan een brand ontstaan en hoe reageren we hierop? Hoe zorgen we ervoor dat de medicatie op een veilige manier verdeeld wordt.

Deze en vele andere vragen komen aan bod in deze opleiding. Doel is om deze risico's te benoemen en hier preventief aan te werken. We denken in groep na over een mogelijke aanpak, alsook bekijken we het wettelijke kader hieromtrent.

Met deze opleiding wensen we de zorgverstrekker aan te zetten om zich open te stellen voor een open en transparante veiligheidscultuur, waarbij veiligheid van de patiënt, maar ook die van de medewerker centraal staat.

Omwille van de interactie met de deelnemers worden maximaal 16 cursisten toegelaten tot deze opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is uitermate interessant voor verantwoordelijken , verpleging, verzorging, begeleiding, preventieadviseurs, stafmedewerkers, ... binnen de zorgsector.

Programma

De volgende topics komen uitvoerig en op interactieve wijze aan bod:

  • De feiten en cijfers met betrekking tot incidenten en ongevallen.
  • Hoe preventie integreren binnen een zorginstelling.
  • Hoe incidenten melden.
  • Aan de slag met incidenten.
  • Organisatie van evacuatie.
  • Organisatie van EHBO.
  • Aandacht voor ergonomie.
  • Hoe omgaan met agressie.
  • Werken met een meerjarenplanning om realistische doelen te stellen en de haalbaarheid te vergroten, een goed idee?
  • Slotbeschouwing, besluiten, vraagstelling en intervisie.

De docent voor deze opleiding is Dries Neve. Hij is preventieadviseur en actief binnen de sector van veiligheid en welzijn. Op die manier heeft hij inzicht in veiligheid in al zijn facetten en kan hij deze materie vertalen naar de zorgsector.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.