Veiligheid in de zorg door de ogen van een preventieadviseur


Een praktijkgetuigenis
Opleiding Veiligheid 210618
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De docent spreekt vanuit zijn praktijkervaring waardoor hij zeer veel praktijkvoorbeelden kan delen met u, o.a. door het bespreken van enkele concrete cases.

Komt o.a. aan bod:

 • Hoe een zorgsysteem opzetten?
 • Aanpak van brandpreventie, noodplanning, evacuatie, …
 • Keuringen
 • Werken met externen
 • Administratie ivm veiligheid en milieu

Omschrijving

Uit ervaring weten we dat er in de 'kleinere' zorginstellingen heel wat hybride functies bestaan waarbij medewerkers een puzzel van takenpakketten toegewezen krijgen. Die medewerkers zijn niet dagelijks bezig met materie zoals veiligheid, preventie, milieu, noodplanning en dergelijke.

Grotere organisaties zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen beschikken wel over voldoende mensen en middelen om deze domeinen continu te borgen.

Tijdens deze tweedaagse opleiding laten we een ervaren docent aan het woord die een aantal van die processen zal verduidelijken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot leidinggevenden, preventieadviseurs, verantwoordelijken technische diensten en facilitymanagers die tewerkgesteld zijn in zorginstellingen zoals: ouderenzorg, kinderopvang, mensen met een beperking, jeugdzorg, gezins- en bejaardenhulp, rusthuizen, woonzorgcentra, …

Methodologie

De docent brengt het verhaal vanuit zijn ervaring en met veel aandacht voor praktische en haalbare oplossingen.

Programma

Implementatie van een welzijnszorgsysteem:

 • Hoe stel ik dit op?
 • Hoe kan ik dit beheersen?

Brand, noodplanning, evacuatie, calamiteitenbeheer, crisisbeheer:

 • Opstellen en up-to-date houden van een brandpreventiedossier
 • Risicoanalyse brand, compartimentering
 • Evacuatieplannen, interventieplannen, noodplannen, beheersen van calamiteiten
 • Attesten van keuringen
 • Brandweerdiensten, opleiden van personeel
 • Structuur en werking van de interne crisis cel, het IBOBBO-model

Werken met externen:

 • Hoe organiseer ik dat?
 • Hoe omgaan met contractoren en aannemers?
 • Wanneer moet ik een veiligheidscoördinator inschakelen?
 • Wat zijn werken met een verhoogd risico?

De jaarlijkse administratie in verband met veiligheid en milieu:

 • Heffingen van waterverbruik.
 • Afvalregistratie
 • Jaarverslag van preventie/ milieu
 • Periodieke preventie/ milieu gerelateerde keuringen en metingen
 • Aanpassingen van de omgevingsvergunning

Bespreking van enkele concrete cases

Marc Loyens heeft in de zorgsector heel wat ervaring opgebouwd en dit specifiek als preventieadviseur, milieucoördinator, facilitymanager en hoofd van de technische dienst. Zijn ervaring en expertise op de werkvloer wil hij met veel enthousiasme delen tijdens de opleidingen waarin hij optreedt als docent.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.