Bijscholing preventieadviseur: actualiteit


Actualiteit, een overzicht van nieuwe wetgeving, vooruitblik naar de nabije toekomst.
Opleiding Veiligheid 220272

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding hebt u een mooi overzicht van de wijzigingen die het voorbije jaar de revue zijn gepasseerd en weet u wat er het komende jaar op ons afkomt.

Uw kennis blijft up-to-date en u leert bovendien van collega preventieadviseurs waarmee u praktijkervaringen kunt uitwisselen.

U blijft op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen.

Tijdens deze bijscholing wordt ingezoomd op de recentste wijzigingen en evoluties. Dit stelt u in staat om uw veiligheidsbeleid aan te scherpen waar nodig.

Omschrijving

Als preventieadviseur heeft u het recht en de plicht om u bij te scholen.

Er wordt van u verwacht dat u op de hoogte blijft van de wijzigingen in de reglementering over het welzijn op het werk en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, m.a.w. mee zijn met de actualiteit is de boodschap.

De verplichting tot bijscholing geldt voor alle preventieadviseurs ongeacht het niveau.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich specifiek tot de preventieadviseurs die hun kennis up-to-date willen houden.

Methodologie

De docent zal ons meenemen in de boeiende wereld van de preventieadviseur.

Dankzij de interactieve en gestructureerde toelichting van de docent bekomt u een mooi overzicht van de actuele wijzigingen en kunt u inschatten welke wijzigingen bij u in de organisatie van toepassing zijn. Dit vormt de rode draad doorheen deze bijscholing.

Na deze bijscholing ontvangt u een attest van deelname.

Programma

Het voorbije jaar waren er een aantal wijzigingen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk met belangrijke gevolgen voor de organisatie. Ook in de nabije toekomst mogen we nog wijzigingen verwachten.

Tijdens deze bijscholing geeft de docent op interactieve wijze een samenvatting van het voorbije jaar alsook een overzicht van datgene dat we het komende jaar mogen verwachten. Er is ruimte voor vraagstelling met aandacht voor mogelijke problemen en knelpunten.

Ing. Roger Collier is preventieadviseur met specialisatie in arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne, werkzaam in het kenniscentrum van Liantis.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.