Safety first: de arbeidsinspectie op bezoek


"Collega's onder mekaar" Liantis en SBM organiseren een netwerkmoment voor preventieadviseurs. Brugge, 26 maart 2019
Opleiding Veiligheid 040617

Omschrijving

Met het verschijnen van het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1978 tot vaststelling van de aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten werd destijds door het Vormingsinstituut voor KMO (heden Syntra West en Skilliant) beslist om te starten met een opleiding niveau 2.

In 2019 zal de 39ste promotie preventieadviseur niveau 2 afstuderen. Dit betekent dat al meer dan 2.000 personen deze opleiding gevolgd hebben.

We zijn er van overtuigd dat we als preventieadviseurs nog veel van elkaar kunnen leren. Vandaar dat Liantis en SBM beslist hebben om jaarlijks een netwerkmoment te organiseren.

Hierbij verenigen we preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld.

De thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader en afgesloten met een netwerkmoment tijdens een receptie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Netwerkmoment voor preventieadviseurs.

Programma

18.30 uur: Ontvangst van de deelnemers.

18.45 uur:Hoe u voorbereiden op een bezoek van de arbeidsinspectie?

Gastspreker: Bart Muylle, preventieadviseur niveau 1, Liantis.

19.45 uur: Update wetgeving: overzicht recente wijzigingen nu en in de nabije toekomst.

Gastspreker: Jan Bouten, preventieadviseur niveau 1, Liantis.

20.45 uur: Netwerking en ervaringsuitwisseling met collega's tijdens de receptie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.