Werken op hoogte: module 1 en 2 - gebruik en bouw van vaste steigers

Opleiding Veiligheid 130510

Omschrijving

Deze opleiding kadert binnen het KB voor "Werken op hoogte" (31 augustus 2005, BS 15 september 2005)

Het KB is de omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving, die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken. Deze bepalingen zijn opgenoemen in het boek IV van de codex over het welzijn op het werk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die een stelling gebruiken, monteren, demonteren of aanpassen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Elke cursist dient in het bezit te zijn van een helm, veiligheidsschoenen en handschoenen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Gebruik en bouw van stellingen en steigers.

Programma

1. Gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken2. Bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen

Opleidingsmethoden

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren.
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige vaste stellingen
 • Kennis van het verankeren van een stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen
 • Praktische toepassingen

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 28/01/2019 08:30 12:30
maandag 28/01/2019 13:30 17:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Wemota
 • Luipegem 144a
 • 2880 Bornem
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 01/04/2019 08:30 12:30
maandag 01/04/2019 13:30 17:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Sint-Michiels
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 04/02/2019 08:30 12:30
maandag 04/02/2019 13:30 17:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Sint-Michiels
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 14/02/2019 08:30 12:30
donderdag 14/02/2019 13:30 17:30

Deze data zijn nog onderhevig aan wijzigingen.

Locatie

 • Permanent Opleidingscentrum POC
 • Kortrijksestraat 387
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • info@escala.be