Werken op hoogte: module 1 en 2 - gebruik en bouw van vaste steigers


Stellingen veilig opbouwen en gebruiken

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Gebruik en bouw van stellingen en steigers.

Omschrijving

Deze opleiding kadert binnen het KB voor 'Werken op hoogte' (31 augustus 2005, BS 15 september 2005).

Het KB is de omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving, die maatregelen voorschreef om het risico van vallen op hoogte in te dijken. Deze bepalingen zijn opgenoemen in het boek IV van de codex over het welzijn op het werk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen die een stelling gebruiken, monteren, demonteren of aanpassen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info

Men dient in het bezit te zijn van een helm, veiligheidsharnas, veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen.

hoogte-steiger-1-1_2013-510.jpg

Programma

1. Gebruik van vaste steigers (1/2de dag theorie)

Doelstellingen:

 • De maatregelen kennen ter preventie van de risico's dat personen of voorwerpen vallen
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling kennen
 • De voorwaarden inzake toelaatbare belasting kennen

Opleidingsonderdelen:

 • Veiligheidsreglementering i.v.m. werken in de hoogte en risico op vallen kennen en kunnen interpreteren
 • De verschillende soorten stellingen kennen
 • De definitie van werken in de hoogte en van het risico van vallen kennen
 • De voorzorgsmaatregelen kennen bij het risico waarbij personen of objecten vallen
 • De weersomstandigheden en de voorzorgsmaatregelen in geval van verandering van deze omstandigheden kennen
 • Definitie van toegelaten gewichten en de veiligheidsregels met betrekking tot deze gewichten kennen en kunnen toepassen
 • Weten hoe men een stelling veilig kan betreden en gebruiken
 • Voorschriften aangaande veiligheid en welzijn toepassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen instellen en gebruiken


2. Bouw van vaste steigers (1/2de dag praktijk)

Doelstellingen

 • Kunnen begrijpen van montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
 • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes
 • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
 • Ieder ander risico kennen dat montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen meebrengen

Opleidingsmethoden

 • De montage- en gebruiksregels kennen van eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag
 • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
 • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
 • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit in functie van het uit te voeren werk
 • Kennis van eenvoudige vaste stellingen
 • Kennis van het verankeren van een stelling
 • De lastenverdeling op de stelling kennen
 • Praktische toepassingen

Goede opleiding mooi uitgelegd

Demeester Steven Raemen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.