Risico’s van elektrische installaties, een praktische gids


Praktijkervaringen ivm elektrische installaties voor preventieadviseurs en leidinggevenden
Opleiding Veiligheid 210620
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding zult u:

 • inzicht hebben in de keuringen en in de verplichtingen waaraan men moet voldoen, zoals bijvoorbeeld welke documenten en keuringsverslagen u moet bijhouden en voor hoelang.
 • weten welke schema’s er aanwezig moeten zijn en hoe deze moeten opgesteld worden.
 • weten welke de meest voorkomende risico’s zijn in elektrische installaties en welke preventiemaatregelen u het best neemt.
 • weten waar un moet op letten bij het opstellen van een risicoanalyse.

Omschrijving

Van de preventieadviseur en leidinggevende wordt verwacht dat ze voldoende kennis hebben over de elektrische installatie, zowel wat betreft laagspanning als wat betreft hoogspanning zodat ze wanneer nodig de juiste adviezen kunnen geven. Maar is dat realistisch?

Hebt u voldoende basis om bijvoorbeeld bij indienststelling van installaties de juiste adviezen te geven?

Wellicht wenst u uw kennis op dat vlak toch wat bij te schaven.

Deze opleiding is opgesteld op basis van praktijkervaringen van de docent en zal u hierbij helpen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot preventieadviseurs en leidinggevenden.

Methodologie

Naast het theoretisch kader is er voornamelijk aandacht voor praktijkvoorbeelden, t.t.z. situaties waar u in het werkveld kunt mee geconfronteerd worden. De spreker brengt zijn verhaal vanuit zijn praktijkervaring aan de hand van concrete cases, interactief en to the point.

Programma

 • Wetgevend kader, AREI
 • Voorkomen van ongevallen
 • Keuringen en verplichtingen
 • Uitwendige invloeden
 • Gevaren van elektriciteit
 • Rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
 • Werken aan elektrisch installaties
 • Schema’s
 • Netstelsels
 • Elektrische eisen van de machinerichtlijn
 • De risicoanalyse op niveau elektriciteit: hoe moet u deze uitvoeren, waar moet u op letten?
 • De veiligheidscomponenten
 • De elektrische kast
 • EMC

Rik Osstyn heeft zijn ervaring opgedaan voornamelijk in de wereld van de machinebouw. Momenteel ondersteunt hij bedrijven bij de implementatie van hun preventiebeleid.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.