Manueel verplaatsen van patiënten


Risicoanalyse als basis van een preventieve aanpak
Opleiding Veiligheid 170203

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het aanleren van een rugvriendelijke werkwijze in al zijn facetten. Door de juiste tiltechnieken te gebruiken bij het verplaatsen van patiënten en de houding te corrigeren kan de belasting op de rug aanzienlijk worden verlaagd. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het "hoe" en "waarom" in de ruimste zin. Zo bent u in staat om de basisrisico's in uw situatie te herkennen en te verbeteren.

Omschrijving

In de zorgsector dienen patiënten of bewoners nog vaak manueel verplaatst te worden, we mogen dan ook stellen dat de rugbelasting in die sector vrij groot is. Manueel hanteren van personen of lasten is een belangrijke oorzaak van rugklachten.

In navolging van o.a. het KB van 12 augustus 1993 moeten we die rugbelasting tot een minimum beperken.

Het manueel verplaatsen van personen is een specialiteit op zich.

De risicoanalyse omvat verschillende stappen. Na het identificeren van de gevaren, ttz welke zijn de risicofactoren, moeten we die risico's evalueren m.a.w. 'het verplaatsen van personen' beoordelen. Die risicobeoordeling en analyse wordt de basis voor het uitwerken van een preventiebeleid. Het vormt een samenspel van organisatorische maatregelen, technische maatregelen en aanpassingen van de werkpost en werkomgeving, uitrusting en hulpmiddelen, bewustwording, informatie en opleiding.

Uiteindelijk dienen maatregelen genomen te worden om het manueel verplaatsen van personen op een zo rugvriendelijk mogelijke manier te organiseren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die bij de uitvoering van hun job te maken krijgen met het verplaatsen van personen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de zorgkundige, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, opvoedkundigen, vrijwilligers uit de zorgsector, ...

Programma

De opleiding bestaat uit een reeks vragen en antwoorden om de deelnemers maximaal te betrekken bij het onderwerp.

De theorie, interactief gebracht, is belangrijk om de praktische tips en technieken te gebruiken. Daarom koppelen we deze zoveel mogelijk aan de dagdagelijkse praktijk van de deelnemers.

Tijdens deze opleiding komen onder meer aan bod:

  • Inzicht in de verschillende fasen van een preventieve aanpak: identificeren van de gevaren, evalueren van de risico's, preventiemaatregelen
  • Anatomie en biomechanica van de wervelkolom
  • Inzicht in de krachtenwerking van de wervelkolom
  • Oorzaak van het ontstaan van rugklachten (pathologie)
  • De algemene gezondheid en onderhoud van het lichaam
  • Hoe rugklachten herkennen in verschillende houdingen en situaties (dynamisch en statisch)
  • Hoe rugklachten voorkomen tijdens het heffen van en verplaatsen van de patiënten
  • Personen verplaatsen van bed naar de rolstoel of van de rolstoel naar de zetel

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.