Ergonomie: preventieve stretching en tonificatie-oefeningen


Aangenamer werken
Opleiding Veiligheid 130552

Omschrijving

De meest voorkomende klachten van mensen die een bureaujob doen zijn:

 • rugklachten
 • ademhalingsziekten
 • carpaletunnelsyndroom
 • tendinitis van de bovenste ledematen

Voorkomen is dus de boodschap, gezien de kosten voor absenteïsme hoog kunnen oplopen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Werknemers die een zittend beroep uitoefenen:

 • werken aan pc/laptop
 • vele uren in auto doorbrengen

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

ergonomiestretchingtonificat-1-3_2013-552.jpg
ergonomiestretchingtonificat-1-1_2013-552.jpg
ergonomiestretchingtonificat-1-2_2013-552.jpg

Programma

Theoretisch luik

 • Om het waarom van praktische tips te begrijpen, is het nodig om eerst een basiskennis over de bouw en werking van vooral de rug, schouders, pols en nek te behandelen
 • Hier kan reeds  ingespeeld worden op specifieke casussen (vragen en verwachtingen)

Praktisch luik

 • Preventie: wat kunt u zoal doen ter preventie van nek-, schouder, - pols en rugklachten?
 • Stretching en tonificatie oefeningen van de juiste spiergroepen
 • Een vaak vergeten oorzaak van nek-, schouder- en rugklachten is het feit dat bepaalde spiergroepen te kort of te zwak zijn om de belasting optimaal te kunnen verdragen. Hier wordt u een korte oefenreeks aangereikt die mits regelmatige uitvoering een goede preventieve werking heeft
 • Ook hier kan ingespeeld worden op specifieke casussen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.