Een veilige machine in 5 stappen


In begrijpbare taal komen tot een veilige machine
Opleiding Veiligheid 170471

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding leert u in begrijpbare taal wat een veilige machine is. U maakt kennis met het stappenplan dat u in 5 stappen de weg naar een veilige machine wijst door het correct toepassen van de Europese machinerichtlijn:

 • Bepalen van de essentiële veiligheids- & gezondheidseisen
 • Risicobeoordeling & inherent veilig ontwerpen van een machine
 • Keuze & implementatie van beschermende maatregelen
 • Valideren van de conformiteit van de machine
 • Op de markt brengen

Omschrijving

Gebruikers verwachten dat er enkel veilige machines op de markt worden gebracht. Terecht!
Spijtig genoeg stemt de realiteit niet altijd overeen met wat men zou mogen verwachten.

Voor de machinebouwer is het niet alleen een wettelijke verplichting om een veilige machine op de markt te brengen. Ook economische belangen en niet in het minst de morele verantwoordelijkheid als fabrikant spelen een belangrijke rol.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot machinebouwers, ontwerpers en de engineering.

Alvast ook een aanrader voor de preventieadviseurs die hun kennis over machineveiligheid willen uitdiepen.

Programma

Er worden antwoorden gegeven op enkele veel gestelde vragen:

 • Welke regels zijn van toepassing op een machine? Gelden deze regels ook voor een tweedehandsmachine?
 • Welke veiligheids- en gezondheidseisen zijn van toepassing op mijn machine?
 • Hoe maak ik een technisch constructiedossier?
 • Wat schrijf ik in een EG-verklaring van overeenstemming?
 • Wie is verantwoordelijk bij een ongeval met een machine?
 • Een machine correct gebruiken: hoe doen we dat?
 • Hoe herkennen we een (on)veilige machine?
 • Wat bij wijzigingen aan een bestaande machine?
 • Wat bij het samenstellen van meerdere machines tot een nieuw geheel (samenbouw)?

Christophe Vermaete is een gedreven preventieadviseur met meer dan 20 jaar ervaring in diverse functies in het bedrijfsleven. Als ervaren en gedreven preventieadviseur staat Christophe in voor een doelgerichte, systematische en praktische aanpak.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.