Brandveiligheid van PV installaties en batterijlaadsystemen


“Welke eisen stellen de verzekeraars”
Opleiding Veiligheid 210619
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding zult u:

 • de werking van PV-installaties en accu’s begrijpen
 • de mogelijke oorzaken en brandscenario’s van PV-installatie en accu’s kennen
 • een inzicht hebben in de preventiestrategie en mogelijke blussystemen
 • de eisen van de brandverzekeraars kennen

Omschrijving

Omwille van ecologische en economische redenen schakelen veel organisaties geheel of gedeeltelijk over naar een eigen duurzamere energievoorziening.

Door de technische ontwikkelingen inzake batterijen, transformeren in een razend tempo de mobiliteitssystemen van organisaties en hun medewerkers.

Het is niet onlogisch dat verzekeraars eisen stellen aan de installaties van zonnepanelen, laadpalen en batterijen. Hierbij zullen we ons laten leiden door enkele fundamentele vragen die tijdens deze sessie aan bod zullen komen.

Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

Voorbeeld: Zonnepanelen wekken elektrische energie op waardoor dit een mogelijke ontstekingsbron is voor een gebouw waar de organisatie gehuisvest is. Door de opgelegde EPB-normen worden de organisaties ook verplicht nog beter de gebouwen te isoleren. Wanneer hiervoor brandbare materialen worden gebruikt kan een brand bij een PV-installatie op het dak leiden tot een totaalschade van het gebouw.

Zijn batterijen en laadpunten brandgevaarlijk?

Voorbeeld: Bij het opladen van een elektrisch auto is er een grote warmteontwikkeling in de batterij . Onder bepaalde omstandigheden kan de warmteontwikkeling leiden tot een brand van het voertuig, hetgeen problematisch wordt als deze zich bevindt in een ondergrondse parking van bijvoorbeeld een kantoorgebouw. Daarenboven is een brand van een elektrisch voertuig veel heviger dan een voertuig met een verbrandingsmotor en zeer moeilijk te blussen met conventionele blustechnieken.

Is het plaatsen van laadpalen in een parkeergarage verantwoord of niet?

Deze technologische veranderingen hebben een grote invloed op het risicoprofiel inzake brand waardoor de verzekeraars strengere eisen stellen inzake PV-installaties en laadpunten voor batterijen

(bv Li-ionbatterijen). Wanneer de organisaties niet aan deze eisen voldoen komt hun verzekerbaarheid in het gedrang wat een behoorlijke impact heeft op hun organisatiecontinuïteit.

Wat kunnen we doen om het risico op brand te beperken?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor deze opleiding denken we aan preventieadviseurs, facility managers, leidinggevenden, installateurs, …

Methodologie

Deze opleiding gaat enkel klassikaal door. Naast het theoretisch kader is er voornamelijk aandacht voor praktijkvoorbeelden t.t.z. situaties waar u in het werkveld mee kunt geconfronteerd worden. De spreker brengt zijn verhaal vanuit zijn praktijkervaring aan de hand van enkele concrete cases.  

Programma

 • Hoe zit het met de wetgeving?
 • Heeft elektrisch laden een verhoogd risico tot brand?
 • Rol van de verschillende actoren, o.a. de installateur, …
 • Hoe ontstaat dat brandgevaar?
 • Brand in een elektrische auto
 • Wat zijn de risico’s?
 • Brandverloop
 • Aandachtspunten bij  de installatie van zonnepanelen en laadpalen
 • Mogelijke knelpunten in het werkveld
 • Bespreking van enkele concrete cases
 • Preventie
 • Gevolgen voor de verzekering

Marc Marichal is preventieadviseur en risk consultant Property bij de verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.