Bijscholing bedrijfseerstehulpverleners: Arbeidshygiëne en omgaan met COVID-19

Webinar Veiligheid 200242

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De bijscholing voor EHBO hulpverleners omvat 4 lesuren en is gericht op het behouden van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerste hulppraktijken of -kennis. Deze sessie zal specifiek COVID-19 onder de loupe nemen.

Zo is er aandacht voor de huidige maatregelen, correcte hygiëne, gebruik masker, benaderen van een slachtoffer in de huidge COVID-19 omstandigheden, ziektebeelden, ...

Introductie

De bijscholing is gericht op het behouden van de basiskennis en -vaardigheden en het bijbrengen van nieuwe of geëvolueerde eerstehulppraktijken of -kennis. Deze bijscholing richt zich specifiek op de huidige COVID-19 problematiek.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De EHBO hulpverlener die jaarlijks 4 uur bijscholing dient te volgen.

Voorkennis

U bent EHBO hulpverlener.

Methodologie

Deze opleiding wordt online via zoom gegeven.

Indien gewenst kan dit ook bedrijfsintern gegeven worden.

Programma

  • Wat is COVID-19?
  • Huidige maatregelen ivm COVID-19.
  • Handhygiëne: correct wassen en ontsmetten van de handen.
  • Gebruik FFP2-masker.
  • Huidige EHBO-richtlijnen.
  • Benadering van een slachtoffer rekening houdende met de huidige COVID-19 omstandigheden.
  • Ziektebeelden van het ademhalingsstelsel.
  • Afvalverwerking.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.