Arbeidshygiëne en omgaan met COVID-19

Webinar Veiligheid 200243
Webinar Veiligheid 200243
Webinar Veiligheid 200243
NIEUW

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bent u op de hoogte van de huidige maatregelen rond COVID-19, kunt u de handen op een correcte manier wassen en ontsmettten, weet u hoe een masker moet gebruikt worden, weet u hoe om te gaan met afval, ...

Introductie

In Corona-tijden zijn concrete richtlijnen voor personeel en leidinggevenden zeer belangrijk. Deze medewerkers moeten op de hoogte zijn van de huidge maatregelen, van een correcte handhygiëne, van een correct gebruik van het masker, van op de juiste manier omgaan met afval, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en medewerkers.

Methodologie

Deze opleiding wordt online gegeven via zoom.

Indien gewenst kan deze opleiding ook bedrijfsintern gegeven worden.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien