Arbeidshygiëne en omgaan met COVID-19

Webinar Veiligheid 200243

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bent u op de hoogte van de huidige maatregelen rond COVID-19, kunt u de handen op een correcte manier wassen en ontsmettten, weet u hoe een masker moet gebruikt worden, weet u hoe om te gaan met afval, ...

Introductie

In Corona-tijden zijn concrete richtlijnen voor personeel en leidinggevenden zeer belangrijk. Deze medewerkers moeten op de hoogte zijn van de huidge maatregelen, van een correcte handhygiëne, van een correct gebruik van het masker, van op de juiste manier omgaan met afval, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en medewerkers.

Methodologie

Deze opleiding wordt online gegeven via zoom.

Indien gewenst kan deze opleiding ook bedrijfsintern gegeven worden.

Programma

  • Wat is COVID-19?
  • De huidige maatregelen ivm COVI-19
  • Handhygiëne: correct wassen en ontsmetten van de handen
  • Gebruik FFP2 masker
  • Afvalverwerking

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.