Optimaliseren en integreren van mijn onderhoudsplan in de bedrijfsprocessen


Preventief en predictief onderhoud als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 170207

Introductie

De concurrentiedruk is een gegeven waar we meer en meer rekening moeten mee houden. Dit heeft als gevolg dat we onze installaties en machines zo efficiënt en optimaal mogelijk moeten benutten. Onverwachte stilstanden moeten we voorkomen! Tijdig en vakkundig, zeg maar "goed onderhoud" is van cruciaal belang om de prestaties van onze installaties en machines optimaal te houden.

Omschrijving

Globaal gezien kunnen we spreken over onderhoud ná het falen van de machine of installatie (= correctief onderhoud) en onderhoud vóór het falen van de machine of installatie (= preventief en predictief onderhoud). Correctief onderhoud, zeg maar "brandjes blussen" moeten we zoveel als mogelijk vermijden omwille van de verstoring van de productie of de processen. Dit kan door ons toe te leggen op preventief en predictief onderhoud.

Maar hoe vertalen we nu de concepten van preventief en predictief onderhoud naar de eigen bedrijfsprocessen? Immers we kunnen er niet omheen, preventief en predictief onderhoud vereisen betrokkenheid en engagement van alle afdelingen binnen hert bedrijf.

Preventief en predictief onderhoud moeten worden ingepland. Naast de technische aspecten is het vooral ook van belang om het onderhoudsgebeuren op te nemen binnen het managementsysteem en de processen van de organisatie of het bedrijf.

 

Hoe u dit kan doen, komt u te weten in deze interactieve opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren van het onderhoudsgebeuren
 • Plant managers, asset managers, productieverantwoordelijken, onderhoudsverantwoordelijken, maintenance engineers en reliability engineers
 • Verantwoordelijken kwaliteit

Methodologie

Deze opleiding is opgezet als een aantal workshops waar brainstorming, discussies, visies, praktische oefeningen de rode draad zijn.

We bekijken en evalueren een paar bestaande systemen met de bedoeling verbetervoorstellen te formuleren.

U zal op zeer korte tijd een ruime praktijkervaring opdoen. Concreet en to the point.

U begrijpt, deze interactieve aanpak kan slechts met een beperkte groepsgrootte: 12 deelnemers is dan ook het absolute maximum.

Programma

 • Onderhoudsstrategieën
 • Invloed op de organisatie in geval van een gebrekkig onderhoudsproces
 • De situering van onderhoud binnen het managementsysteem en de organisatieprocessen
 • Opstellen van de procesflow
 • Betrokken actoren en afdelingen, hun rol
 • Link met de verschillende activiteiten binnen de organisatie
 • Valkuilen en vaak voorkomende oorzaken van een slecht werkend proces
 • Procedures, instructies en afspraken, bijsturing
 • Het meten van de werking van het onderhoudsproces, KPI's
 • Praktische oefeningen: evalueren van een aantal cases
 • Stappenplan en verbeteringsvoorstellen om te komen tot een geïntegreerd onderhoudsplan

Mario Bulzariello is zaakvoerder van International Company Support. Hij heeft ondertussen meer dan 40 jaar ervaring in het optimaliseren van processen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.