Basis sanitair en verwarming voor bedienden


De basis
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 120453

Introductie

Deze opleiding richt zich tot bedienden die geen technische vorming verwarming of sanitair hebben genoten, maar toch actief zijn binnen de sector (secretariaat, onthaal, offertedienst, voorraadbeheer, ...).

Het is de bedoeling een basiskennis aan te reiken zodat men in staat is een gesprek te voeren met een professioneel (bv. bij het noteren of behandelen van een klacht, een bestelling of een offerte), of om te kunnen antwoorden op basisvragen van een particulier.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Het is de bedoeling een basiskennis aan te reiken zodat men in staat is een gesprek te voeren met een professioneel (bv. bij het noteren of behandelen van een klacht, een bestelling of een offerte), of om te kunnen antwoorden op basisvragen van een particulier.

Omschrijving

Sanitair

Water dat door de watermaatschappij aan huis wordt geleverd, kan meerdere behandelingen ondergaan alvorens via de sanitaire toestellen bij de gebruiker terecht te komen. Het is de bedoeling van deze opleiding om al deze behandelingen te benoemen, hun functie duidelijk te omschrijven, eventuele wettelijke verplichtingen aan te halen en een eerste uitleg te geven betreffende de verschillende producten die kunnen gebruikt worden.

In een tweede luik worden alle sanitaire producten benoemd die men in een huis aantreft. Het gaat hier zowel om producten uit de badkamer als uit de keuken. Hun functie wordt uitgelegd en de cursist krijgt een eerste inzicht in de technische en commerciële criteria, wat een specifieke en bewuste keuze van producten toelaat.

Verwarming

Deze opleiding is gericht op de vraag: "Wat is een verwarmingsinstallatie?"

Komen onder meer aan bod: de werking, de plaatsing en de rol van de verschillende componenten van een centrale verwarmingsinstallatie.

In een laatste hoofdstuk wordt kort stil gestaan bij de oplossingen voor individuele verwarmingstoestellen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Deze opleiding richt zich tot bedienden die geen technische vorming verwarming of sanitair hebben
 • Bedienden uit de sector Sanitair:
  • secretariaat
  • onthaal
  • offertedienst
  • voorraadbeheer

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

Sanitair

 • Terugstroombeveiliging
 • Tweede watercircuit
 • Filters
 • Drukverminderaars
 • Waterbehandeling
 • Warmwaterproductie (elektrisch en gas)
 • Elektriciteit in de badkamer
 • Toestellen en toebehoren:
  • Wastafel
  • Badkamermeubels
  • Bidet
  • Douche
  • Bad
  • Wellness
  • Wc
  • Urinoir
  • Spoeltafels

Verwarming

 • De verschillende types energie
 • De werking van de centrale verwarmingsinstallatie
 • De studie van de verschillende componenten afzonderlijk (rol, plaatsing en werking)
 • Individuele verwarming

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.