Wijzigingen in uitvoering: overzicht van de gronden tot wijziging en aandachtspunten tijdens de gunningsfase en in uitvoering

Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 190489

Omschrijving

In de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, van toepassing sinds 30 juni 2017, werden de mogelijkheden tot wijziging van een opdracht in uitvoering duidelijk omkaderd door de regelgever. In principe wordt een overheidsopdracht uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in het bestek en de invulling ervan door de offerte van de opdrachtnemer. Vaak zal u als aanbestedende overheid echter in uitvoering vaststellen dat een wijziging van deze voorwaarden zich opdringt.

Deze opleiding zorgt er voor dat u tijdens de gunning en de uitvoering van de opdracht weet welke herzieningsclausules u moet voorzien in het bestek en wanneer en op welke manier er een wijziging van de opdracht kan worden doorgevoerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van overheden en vzw's onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten met een grondige basiskennis / praktijkervaring die hun expertise wensen te verdiepen.

Programma

 1. Het principe: het forfait
 1. Overzicht van de gronden tot wijziging van een opdracht
  1. Met herzieningsclausule
  2. Vervanging van de opdrachtnemer
  3. Prijsherziening
  4. Heffingen die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag
  5. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (nadeel en voordeel)
  6. Feiten van de aanbesteder en de opdrachtnemer
  7. Schorsingen op bevel van de aanbesteder en incidenten uitvoering
 1. Zonder herzieningsclausule
  1. Aanvullende werken, leveringen of diensten
  2. Onvoorzienbare omstandigheden
  3. Vervanging van de opdrachtnemer
  4. De minimis
  5. Niet-wezenlijke wijziging
 1. Opname van herzieningsclausules in het bestek
 1. Indieningsvoorwaarden van vragen tot wijziging
 1. Concreet: aandachtspunten voor een vlotte wijziging van de opdracht

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 15/12/2020 10:00 12:00
woensdag 16/12/2020 10:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Anthony Poppe is advocaat en partner bij Xirius Public, gespecialiseerd in het publiek recht. Zijn praktijk focust zich onder meer op overheidsopdrachten. Hij begeleidt overheden en ondernemingen bij de voorbereiding, gunning en uitvoering van overheidsopdrachten en bij geschillen voor de Raad van State en de burgerlijke hoven en rechtbanken.