Recente wijzigingen in de milieuwetgeving


Het interpreteren van de recente wetgeving

Omschrijving

"De milieu/ omgevingswetgeving blijft evolueren: als milieucoördinator moet u op de hoogte blijven van de recente wetgeving" die groeit en evolueert met de regelmaat van de klok. Dit maakt het enorm moeilijk om door dit kluwen de weg nog te vinden.

Tijdens deze sessie krijgt u alvast een overzicht van de recente wijzigingen in de milieu/ omgevingswetgeving en hoe u die moet interpreteren.

Vanuit zijn dagelijkse ervaring zal de spreker u aan de hand van praktijkgevallen en voorbeelden een bruikbare vertaling geven van de recente wetgeving en dit op basis van interactie met de deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken en verantwoordelijken die op de hoogte wensen te blijven van de recente wijzigingen in de milieu/ omgevingswetgeving.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijks verplichte vorming van de milieucoördinator.

Methodologie

U krijgt een overzicht van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en leert hoe u deze moet interpreteren. Een docent met ervaring vertaalt interactief de recente wetgeving aan de hand van praktijkgevallen en -voorbeelden.

Programma

De volgende topics komen aan bod:

  • Wijzigingen in de omgevingswetgeving waaronder aanpassingen meldingsprocedure.
  • Wijzigingen in de VLAREM reglementering als gevolg van Europese BBT conclusies.
  • Wijziging energetische keuring airco's en verwarmingsaudit stookinstallaties.
  • Vernieuwde procedures van kracht voor bodemonderzoeken.
  • Opstart Asbestveilig Vlaanderen.
  • Update wijzigingen VLAREMA waaronder selectieve inzameling en sloopopvolging.
  • Varia

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.