Recente wijzigingen in de milieuwetgeving


Blijf op de hoogte van recente wijzigingen in de milieuwetgeving.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u op de hoogte van de recente wijzigingen in de milieu/ omgevingswetgeving.

Omschrijving

Als milieucoördinator moet u op de hoogte blijven van de recente wijzigingen in de wetgeving.

De docent zal tijdens deze sessie op interactieve wijze met de deelnemers u een overzicht geven van de recente wijzigingen in de milieu/omgevingswetgeving en hoe u deze moet interpreteren. Hij doet hiervoor beroep op zijn ervaring uit het werkveld.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieucoördinatoren, milieuverantwoordelijken en verantwoordelijken die op de hoogte wensen te blijven van de recente wijzigingen in de milieu/ omgevingswetgeving.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijks verplichte vorming van de milieucoördinator.

Methodologie

U krijgt een overzicht van de recente wijzigingen in de milieuwetgeving en leert hoe u deze moet interpreteren. Een docent met ervaring vertaalt interactief de recente wetgeving aan de hand van praktijkgevallen en -voorbeelden.

Programma

De volgende topics komen aan bod:

  • Voorziene wijzigingen Vlarem-trein 2019
  • Wijzigingen in de omgevingswetgeving
  • Wijzigingen in de VLAREM reglementering als gevolg van Europese BBT conclusies
  • Opstart Asbestveilig Vlaanderen en introductie vlaamse asbestinventaris
  • Update wijzigingen VLAREMA waaronder selectieve inzameling Vlarema 8 en verstrengde sloopopvolging via Tracimat
  • Varia

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.