Praktische opleiding e-tendering voor aanbestedende overheden


Hoe vlot digitaal offertes ontvangen en verwerken
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 180639

Introductie

Sedert 18 oktober 2018 moet u als aanbestedende overheid voor Europees gepubliceerde opdrachten alle offertes elektronisch aanvaarden via e-tendering. Voor aankoopcentrales trad dit zelfs reeds in werking vanaf 18 oktober 2017. Behoudens in uitzonderlijke gevallen kan u vanaf dan geen papieren offertes meer ontvangen. Vanaf 1 januari 2020 is elektronisch tenders aanvaarden zelfs verplicht voor alle opdrachten (met uitzondering van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking).

Omschrijving

Deze opleiding wordt gegeven vanuit het standpunt van de aanbestedende overheden. Voor opleiding voor ondernemingen verwijzen wij graag naar onze partner www.sbm.be.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Steden en gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, studiebureaus en architectenkantoren die namens aanbestedende overheden optreden, politiezones, provincies, autonome provinciebedrijven, autonome gemeentebedrijven, intercommunales, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, regionale en federale entiteiten en andere organisaties onderhevig aan de wet op de overheidsopdrachten.

Methodologie

In deze opleiding ligt de nadruk niet op de juridische invalshoek van de wet overheidsopdrachten, maar op de praktische organisatie van e-tendering: met welke valkuilen moet ik rekening houden en hoe los ik dit op?

Programma

Kader e-tendering

 • Situering en doelstelling, voordelen, wettelijk kader (wat is nieuw sinds 30/6/2017)
 • Voorwaarden, technische vereisten, budgettaire behoeften voor de opstart van de werking met e-procurement
 • Beknopte uitleg over de website, modules,e-awarding, handleiding, helpdesk
 • Voorwaarden en aanpak correcte opening  

Profielen

Uitleg over de rollen: wie in uw organisatie kan openen en welke rollen geven we aan hen.

Demo E-tendering

Stapsgewijze uitleg en hands-on begeleide exploratie van het e-platform langs overheidszijde aan de hand van een voorbeeld

 • Link met e-notification
 • Aandachtspunten softwarematig; installatie correcte tools
 • Digitaal platform vragen en antwoorden: belang en praktische aanpak
 • Activering van e-tendering na publicatie

Demo hoe een onderneming een elektronische offerte indient

 • Overzicht van de procedure om tot een goed begrip te komen
 • FAQ betreffende e-tendering langs ondernemerszijde waarmee u als AO geconfronteerd kan worden

E-tendering: hands-on oefenen

 • Het beveiligd openen van ingediende kandidaatstellingen en offertes op de elektronische opening
 • Een elektronisch PV van opening genereren, ondertekenen en publiceren
 • Overlopen van het logboek en downloaden van de offertes naar de eigen harde schijf of het netwerk van de entiteit
 • Validatie handtekening deelnemers

Naar de praktijk

 • Goede praktijken & tips, aandachtspunten & valkuilen
 • Problemen met het e-platform / onbeschikbaarheid
 • Aan de slag met e-tendering in uw organisatie:
 • Wie betrekken?
 • Welke nieuwe processen/automatismen introduceren, welke processen wijzigen?
 • Vragen & antwoorden

Opgepast: deze opleiding betreft het luik e-tendering (offertes via het e-platform ontvangen en behandelen). Heeft u nog geen kennis van het (voorafgaande) luik e-notification (een overheidsopdracht publiceren via het my.publicprocurement.be) dan verwijzen we u graag naar een opleiding e-procurement. Indien u gebruik maakt van 3P kan u meteen aansluiten bij deze opleiding e-tendering.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.