Overheidsopdrachtenmanagement: via een efficiënte interne werkmethode naar vlot en correct aankopen binnen uw organisatie


Wordt georganiseerd als interactieve webinar. Naar vlotte en correcte interne processen
Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 190353

Introductie

Nieuwe opleiding najaar 2019

Omschrijving

De wetgeving inzake overheidsopdrachten staat centraal in het inkoopproces van iedere organisatie die eraan onderhevig is. In de praktijk leidt dit vaak tot frustratie bij de betrokkenen: de lange doorlooptijden werken vertragend op de situatie op het terrein, er is data nodig die vaak niet of slechts beperkt aanwezig is, aankopers hebben moeite om interne klanten te overtuigen van de spelregels en de inspanningen die dienen te worden geleverd en leidend ambtenaren krijgen het gevoel dat zij controle verliezen over de inlossing van hun behoefte.

Een goede samenwerking tussen de aankoper en de leidend ambtenaar is bepalend voor succes. Complexe overheidsopdrachten zijn naast een juridische en economische denkoefening ook een uitdaging op het gebied van projectmanagement en het betrekken van interne stakeholders.  

In deze opleiding leert u:

 • De interne activiteiten rond het opstellen van een aankoopdossier te vertalen in een efficiënte werkmethode
 • De verschillende actoren in het proces aan te duiden en draagvlak te creëren   
 • De timing van een overheidsopdracht te beheren van begin tot einde
 • Een geïntegreerde visie te bewaren van behoeftebepaling tot contractbeheer

Deze opleiding benadrukt de impact van het opstarten en afsluiten van overheidsopdrachten op de operationele structuren in uw bedrijf. De klemtoon komt specifiek te liggen op de manier waarop een samenwerking tot stand komt tussen de aankoopdienst, de interne klant en de ondersteunende diensten die bij het inkoopproces zijn betrokken. Na het volgen van deze opleiding beschikt u over de bouwstenen om een overkoepelende werkmethode op te stellen in functie van uw aankoopdossiers.    

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot:

 • diensthoofden en medewerkers verantwoordelijk voor overheidsopdrachten
 • personeelsleden met een algemene coördinerende functie (algemeen directeur, leidinggevend ambtenaar, coördinator, ...) in de publieke sector, social profit en vzw's onderhevig aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten
 • verantwoordelijken kwaliteitsmanagement

Voorkennis

Basiskennis regelgeving overheidsopdrachten is vereist.

Methodologie

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

Programma

Deze opleiding wordt georganiseerd als interactieve webinar.

 

Tactisch inkopen voor overheden

Link tussen de praktijk van contracteerwerk binnen wetgeving OO (tactisch inkomen) en de hogere doelstellingen van een organisatie (rol aankoop)

 • Een heel klein beetje inkooptheorie
 • Key Performance Indicators
 • Optimaliseren en bewaken van doorlooptijden
 • Het reduceren van overheadkosten
 • Efficiency

Sleutelfuncties

 • Tactisch aankoper
 • Leidend ambtenaar
 • Operationeel aankoper

Projectplanning

Projectmatige dossierbehandeling geïnspireerd door de procesgroepen van PMBOK

 • Initiëren
  • Wat zijn de strategische doelstellingen?
  • Interne organisatie
  • Wetgeving
  • Markt
  • Wie zijn de stakeholders?
 • Planning
  • Factoren
   • Vraag
   • Aanbod
   • Contracten
   • Alternatieven
  • De verschillende fasen van een aankoopdossier
  • Beschikbare data
   • Raming
   • Technische bepalingen
 • Uitvoering
  • Taakverdeling
   • Voorbereiding
   • Publicatietermijn
   • Toewijzing
   • Sluiting
  • Timing
 • Controleren
  • Strategische aspecten
  • Juridische aspecten
  • Administratieve kwaliteitscontrole
 • Afsluiten
  • Intern
  • Extern

Prijsinfo

Studiebureaus & architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 240 excl. btw.

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?”

Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook.
De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen.
Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies.
Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten.

Webinars zijn het neusje van de trainingzalm.
Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent.
U interageert met uw trainer en met uw medetrainees.
En u krijgt meteen antwoord op uw vragen.

Onwennig met technologie?
Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk.
En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij Escala, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Wij zorgen voor antwoorden (mail tine@escala.be of bel 078 35 39 30).

Deze opleiding wordt gedoceerd door Nick Ramakers.

 

Nick Ramakers studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Gent, waar hij zich specialiseerde in economische geschiedenis van de hedendaagse periode. Hij vond zijn professionele roeping bij de stad Antwerpen, waar hij in 2015 startte als overheidsaankoper op de afdeling leveringen. Hier kreeg hij snel het vertrouwen om verschillende strategische raamovereenkomsten (veiligheidskledij, brandstoffen, communicatieborden, ...) zelfstandig uit te werken van behoeftebepaling tot gunning.

In 2017 ging Nick een nieuwe uitdaging aan bij de Karel de Grote Hogeschool. Ook hier begeleidde hij verschillende aankoopdossiers van leveringen en diensten als aankoper (communicatiecampagne studiekiezer, raamovereenkomst catering, raamovereenkomst ophalen van bedrijfsafval,...). Verder werkte hij ook intensief mee aan de implementatie van het nieuwe ERP-pakket als functioneel analist op de procure-to-pay module.

Na afloop van het project bij Karel de Grote Hogeschool richtte Nick de firma Plus E.V. op om aan de slag te gaan als zelfstandig aankoopconsultant binnen de wetgeving overheidsopdrachten. In die rol ondersteunt hij sinds mei 2018 de firma Belgoprocess bij verschillende belangrijke dossiers (raamovereenkomst voor detachering van ingenieurs en technische profielen, detachering van ICT-profielen, aankoop van elektriciteit en aardgas, levering en onderhoud van industriële UPS installaties,...).

Nick begeleidde intussen tientallen overheidsopdrachten van a tot z en heeft ervaring binnen zowel het vorige als het huidige juridische kader. Nick bekijkt de materie van overheidsopdrachten met de blik van een inkoopprofessional: resultaatgericht, planmatig en met de behoefte van de klant centraal. Hij zal wat U dacht te weten over de praktijk van overheidsopdrachten uitdagen en werkmethodes naar voor schuiven om Uw tactisch inkoopproces te optimaliseren.

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.