Overheidsopdrachten: een goed bestek opmaken doe je zo!


Op een gestructureerde en overzichtelijke manier een draaiboek opstellen

Omschrijving

Het opmaken van een goed bestek is niet altijd evident. Hoe vertaalt u de behoefte zo goed mogelijk, zonder in te gaan tegen de "spelregels" van de overheidsopdrachtenwetgeving? Een goed bestek is het cruciale startpunt voor een goede overheidsopdracht.

In het bestek geeft u de nodige informatie mee die van belang is voor de geïnteresseerde leveranciers. U kiest er ook de procedure die u wenst te volgen, en tekent een stappenplan uit voor het overheidsopdrachtenproject... Het bestek is met andere woorden een succesfactor om de correcte leverancier te kunnen selecteren.

Tijdens deze opleiding leert u op een gestructureerde en overzichtelijke manier een draaiboek op te stellen waar u binnen uw bestuur of organisatie verder kan op werken telkens een bestek moet opgemaakt worden.

De opleiding is praktisch opgevat, en de docent bespreekt alles aan de hand van cases. Er wordt wel verwacht dat u een basiskennis heeft van de wet op de overheidsopdrachten. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding "Basis overheidsopdrachten voor beginners".

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit openbare besturen, social en nonprofitsector die werken met overheidsopdrachten.

Programma

 • Wat is een bestek en waar bevindt een bestek zich in het traject van de overheidsopdracht?
 • Opmaken van een goed bestek:
  • Duiding variabele gegevens
  • Correcte vermelding wetgeving
  • Correcte vermelding afwijkingen
 • Verplichte onderdelen en niet-verplichte onderdelen
 • De valkuilen van het bestek
 • Een stappenplan/draaiboek voor een goed bestek

Interne opleiding of begeleiding?

Escala kan ook een aangepaste opleiding organiseren binnen uw bestuur of organisatie! Wanneer is een maatproject van deze opleiding interessant voor uw organisatie?

 • U maakt voor de eerste keer een bestek op en wilt weten hoe u dit het beste doet?
 • U wenst u huidige bestekken te evalueren, en kijken wat er beter kan.
 • Samen met de trainer/consultant wenst u tot een draaiboek te komen voor het opmaken van uw eigen bestekken.

Vraag een vrijblijvende offerte aan bij info@escala.be

Mevr. Kristien Devos deed haar eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op langs de private kant van de inschrijver bij de ondernemingen Siemens NV en Zenitel NV. Daarna was ze gedurende tien jaar actief als juridisch adviseur bij Eurostation NV, de voormalige vastgoeddochter van NMBS. Daar adviseerde ze de projectleiders bij de uitvoering van grote vastgoedprojecten van de overheid en adviseerde ze de aankoopdienst voor alle overheidsopdrachten. Als senior expert overheidsopdrachten gaf ze nadien opleiding voor EBP om tenslotte het advocatenkantoor van Mr. Wim Rasschaert te vervoegen als juridisch adviseur specifiek voor overheidsopdrachten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.