Hoe correct aankopen van geringe waarde doen binnen de regelgeving overheidsopdrachten?


Overheidsopdrachten van geringe omvang - aanvaarde factuur - onderhandelingen zonder bekendmaking
Mixed Via Web Overheidsopdrachten en aankoop 160224
Mixed Klassikaal Overheidsopdrachten en aankoop 160224

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Moet u als aankoper van een (kleine) vzw, als medewerker uit de publieke sector of de sociale profit voornamelijk kleine aankopen doen (computers, meubilair, logistieke aankopen, ...) of diensten van derden inkopen?

Blijven deze aankopen onder de 139.000 euro en heeft u dus geen boodschap aan de 'zwaardere' procedures en bijzonderheden rond werken (bouw, wegen, ...)?

Of valt uw organisatie normaalgezien niet onder de wet overheidsopdrachten maar moet u hier omwille van bvb. projectsubsidies toch (tijdelijk) rekening mee houden?

Dan is dit een toegepaste, praktische en concrete opleiding op uw maat.

Programma

DEEL 1: TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE PRINCIPES

 • Wanneer moet ik me houden aan de overheidsopdrachtenregelgeving?
  • in het kader van de volledige werking
  • enkel in het kader van gesubsidieerde werking
 • Welke basisprincipes dienen bij iedere opdracht gerespecteerd te worden?
  • verplichte mededinging
  • gelijke behandeling en non-discriminatie
  • transparantie en geregelde vertrouwelijkheid
  • forfaitaire betaling na aanvaarde uitvoering
  • motivatie en informatieplicht

DEEL 2: OPDRACHTDOCUMENTEN

 • De voorbereiding van de opdracht
 • De bekendmaking van de opdracht
 • Het bestek in zijn diverse onderdelen
 • Uitwerking selectiecriteria en gunningcriteria
 • Regelmatigheidsnazicht van de offertes
 • Evaluatie
 • Gunningbeslissing
 • Sluiting

DEEL 3: PROCEDUREMOGELIJKHEDEN OPDRACHTEN VAN BEPERKTE OMVANG

 • De opdrachten van beperkte omvang afgesloten met aanvaarde factuur
  • wanneer kan het?
  • minimumeisen bij de toepassing
  • belang van de bestelwijze
  • opmaak van een goede bestelbon
 • De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • wanneer kan deze procedure toegepast worden?
  • wanneer moet hiervoor een bestek uitgewerkt worden?
  • waarover kan men onderhandelen?
  • hoe verlopen de onderhandelingen?
  • praktijktips voor het optimaliseren van de onderhandelingen
 • Mededingingsprocedure met onderhandelen
  • wanneer kan deze procedure toegepast worden?
  • hoe de deelnemers selecteren
  • praktijktips
 • Nieuwe verruimde mogelijkheden

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?” Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen. Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).

Lesdata

Datum Startuur Einduur

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Corona?! Die bederft bij Escala uw leerhonger nooit

“Jaja, maar wat als het coronavirus opnieuw roet in het eten strooit?” Eenvoudig: daarop zijn wij voorbereid – en u dus ook. De opleiding gaat namelijk door als interactieve webinar!

Zo blijft u nooit op uw leerhonger zitten. In plaats van in het lokaal binnen te stappen, wandelt u er online binnen. Alleen delen we de opleiding op in meerdere kortere sessies. Toch als die uw comfort verbeteren en de leerimpact vergroten. Webinars zijn het neusje van de trainingzalm. Het is alsof u fysiek in de zaal aanwezig bent. U interageert met uw trainer en met uw medetrainees. En u krijgt meteen antwoord op uw vragen. Onwennig met technologie?

Hoeft niet: de software die u van ons krijgt, is bijzonder gebruikersvriendelijk. En komt met de begeleiding en ondersteuning waar u om vraagt.

Wees Corona te slim af. Boek nu bij SBM, waar het virus geen spelbreker meer is.

Vragen? Collega Kevin zorgt voor antwoorden (mail kevin@sbm.be of bel 078 35 36 38).

Goede en duidelijke uitleg. Top lesgever!

Els Hoskens, Politiezone Waasland-Noord

Deze opleiding kreeg een beoordeling van 92% voor de inhoud en 98% voor de docent (voorjaar 2019)