Aankoop- en investeringsbeleid in de grootkeuken


Aankoop- en investeringsbeleid in de grootkeuken
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 110895

Omschrijving

De grootkeuken heeft de laatste jaren een enorme evolutie gekend. Het klassieke beeld van de grootkeuken met "kantinevoeding" heeft plaats gemaakt voor een nieuw imago van een keuken waar kwaliteitsvolle en gezonde voeding op maat mogelijk is.

Dit zorgt ervoor dat de verwachtingen van de gebruikers steeds hoger liggen.

Natuurlijk wenst uw organisatie of bestuur zo goed mogelijk aan deze verwachtingen te voldoen.

Investeren in uw grootkeuken en grootkeukenprocessen... het zijn vaak dure en complexe projecten. Welk stappenplan werkt u uit als u zo'n project wilt starten? Om tot een goede, klantgerichte en organisatiegerichte oplossing te komen is een uitgebreide voorbereiding dan ook noodzakelijk.

Vaak beperken instellingen of besturen zich tot de kostprijs en de kwaliteit van de toestellen die ze zullen aankopen. Natuurlijk zijn dit belangrijke factoren, maar u moet met veel meer rekening houden.

Deze opleiding geeft u een stappenplan waarmee u aan de slag kunt voor uw investeringsproject. Hierdoor kunt u komen tot de correcte aankoopkeuze, van behoefte tot bestek.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers van grootkeukens van:

  • Onderwijsinstellingen
  • Openbare besturen (lokale besturen, OCMW's, Vlaamse en Federale Departementen) en openbare instellingen
  • Ziekenhuizen, RVT's, WZC's

Methodologie

Tijdens deze opleiding gaan we aan de slag met concrete cases en voorbeelden. Deze kunt u toepassen op uw situatie. Dankzij een bruikbaar stappenplan ontvangt u onmiddellijk de blauwdruk die u in uw eigen situatie kunt toepassen.

U dient enkel nog de oefening te maken binnen uw organisatie. Dit stappenplan en de voorbeelden uit de opleiding zullen hierbij een onmisbare tool zijn.

Programma

Tijdens deze opleiding werken we volgens onderstaand stappenplan.

Uw behoefte-analyse: hoe kunt u de behoeften van uw klanten en uw organisatie in kaart brengen, Deze analyse is hét cruciale uitgangspunt om de juiste keuzes te maken.

De behoeften situeren binnen de processen van uw organisatie of bestuur. Wie eet wat, waar en wanneer? Dit zijn belangrijke vragen waar we mee aan de slag gaan om de processen van uw grootkeuken in kaart te brengen. We gaan na hoe u deze processen in kaart kunt brengen, waar de behoeften zich hierin situeren, en deze behoeften kunnen ingevuld worden door een slimme aankoopkeuze.

Hoe bepalen we de correcte oplossing voor mijn behoeftes? Welke oplossingen vindt u op de markt? Indien deze oplossingen worden geslecteerd op basis van uw behoeften en processen, dan zal de kwaliteit van de oplossing stijgen, zonder er noodzakelijk een hogere kostprijs aan verbonden is. We gaan dus na hoe u de beste prijs-kwaliteitsafweging kunt maken voor uw concrete situatie.

Hoe vertaalt u de oplossingen in uw lastenboek en bestek? Vaak kent de architect de concrete problemen en behoeften van de instelling of het bestuur niet. Dankzij een goede vertaling van uw vraag in het lastenboek of bestek krijgt u toch de oplossing die u nastreeft. Tijdens dit gedeelte gaan we na hoe u deze vertaling het best kunt maken, en welke gunningscriteria u best kunt opstellen om het gewenste resultaat te bekomen.

De docent, Filip De Paepe, is oud-leerling van de hotelschool "Ter Duinen te Koksijde" en dus zeer vertrouwd met de sector en zijn problemen.

Hij is meer dan 25 jaar actief in de sector van de maaltijdproductie als projectbegeleider en ontwerper.

De laatste 20 jaar richt hij zich op de sector van de grootkeukens (met focus op de zorgsector in de meest brede zin). Hij heeft bijzondere aandacht voor het proces en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit, kostprijs, fragiliteit, duurzaamheid en haalbaarheid van de dienstverlening. Hij treedt op als begeleider van individuele bouwheren en assisteert bij het opbouwen van een ontwerp dat tegemoet komt aan alle eisen waaraan de huidige grootkeuken dient te voldoen.

Hij is bovendien al meer dan 15 jaar docent bij Syntra West in de opleiding "Grootkeuken-management".

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.