Van A tot Z: Regelgeving verkavelingen


Inleiding tot verkaveling

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u een duidelijk inzicht in wat een verkaveling is en hoe de procedure verloopt.

Omschrijving

Bij het verkavelen komt heel wat wetgeving kijken. Ook het proces van de rechtshandeling waarbij een stuk grond verdeeld wordt, waarbij kavels te koop worden gesteld of verkocht worden, is niet eenvoudig. Tijdens deze opleiding krijgt u een duidelijk beeld van het juridisch kader en waarmee rekening te houden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van sociale huisvestigingsmaatschappijen, lokale en regionale besturen, IGS, AGB's, nutsbedrijven, studiebureaus, ... Ook voor werknemers uit de private sector kan het nuttig zijn een beter inzicht te hebben in de regelgeving.

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor permanente vorming BIV: 6u

Programma

Regelgeving

  • Verkavelingen en ruimtelijke planning
  • Wanneer is een verkavelingsvergunning noodzakelijk?
  • Relevante regelgeving (VCRO, archeologiedecreet, MER, restant grond- en pandendecreet, ...)
  • Lasten en voorwaarden
  • Procedure onder de nieuwe omgevingsvergunning
  • Het verval van de verkavelingsvergunning
  • Verkavelingswijziging

 

Dossiersamenstelling verkaveling met/zonder wegenis

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.