Signalisatie en signalisatieplannen voor evenementen


Het signalisatieplan opmaken en controleren
Opleiding Milieu 180628

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de opleiding bent u in staat om een signalisatieplan op te stellen en te controleren. U bent in staat om de correcte verkeersmaatregelen te treffen bij de organisatie van evenementen.

Introductie

Signalisatie verdient bijzondere aandacht bij de organisatie van evenementen.

Omschrijving

De weggebruiker moet geïnformeerd worden over mogelijke gevaren ten gevolge van verkeersbelemmeringen. Niet alleen de juiste signalisatie via verkeersborden moet voorzien worden, deze moet ook zorgvuldig worden aangebracht: voldoende zichtbaar en herkenbaar.

Het signalisatieplan is voor elk evenement een belangrijk instrument. U leert hoe u een signalisatieplan opmaakt en de toepasbaarheid ervan controleert.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot de personen die bij wegenwerken en evenementen advies geven en de vergunning en de signalisatieplannen opstellen .

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

  • Soorten en kennis van de signalisatie (verkeersborden)
  • Van toepassing zijnde reglementering, politiereglement
  • Bevoegdheden van de verschillende actoren
  • Richtlijnen voor de plaatsing van verkeersborden
  • Veiligheid van de weggebruiker
  • Hoe omleidingen en hindernissen signaleren
  • Vergunningen, signalisatieplannen
  • Opstellen en controle van een signalisatieplan specifiek voor evenementen
  • Praktische voorbeelden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.