Milieuzorg tijdens evenementen


Goed voor het milieu, voor de portemonnee en het publiek
Opleiding Milieu 180106

Introductie

Goede milieuzorg is belangrijk bij het organiseren van evenementen. Milieumaatregelen helpen evenementen in goede banen te leiden met een minimale milieubelasting. Dit is goed voor het milieu, biedt vaak financieel voordeel én zorgt voor een positieve uitstraling voor de organisator.

Omschrijving

Organisatoren die laten zien dat zij rekening houden met het milieu, kunnen rekenen op steun en sympathie van de bezoekers. Ook bij het werven van sponsors of subsidie kan actieve milieuzorg de bereidheid tot sponsoring of subsidiëring vergroten.

Voor die milieuzorg zijn goede afspraken nodig - zowel voor de organisator als voor de vergunningverlener en de handhaver die bestuurs- en strafrechtelijk kan optreden tegen overtredingen.

Specifiek naar evenementen toe is er de laatste jaren ook een verdere verstrenging van de milieuwetgeving van toepassing geworden.

Een aspect waar op gelet moet worden is bijvoorbeeld "afvalmanagement" dat gericht is op het voorkomen en beperken van afval, bijvoorbeeld veroorzaakt door drankjes, etenswaren en promotiemateriaal, alsook de problematieken met betrekking tot sanitair en andere afvalwaters.

Maar ook muziek en machines die geluid produceren kunnen hinder en klachten veroorzaken. Om te voorkomen dat evenementen niet (meer) mogen plaatsvinden door klachten, is het dus zaak om hinder zo veel mogelijk te voorkomen of toch minimaal zo laag mogelijk te houden.

De milieuaspecten die tijdens deze praktijk gerichte opleiding aan bod komen zijn: afvalpreventie, energievoorzieningen, mobiliteitsmanagement, het voorkomen van geluidshinder, energie- en waterbesparing, sanitair en andere afvalwaters, duurzaam inkopen en het sparen van groen en bodem.

Door met al deze aspecten rekening te houden wordt ieder evenement gegarandeerd een feest!

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Lokale organisatoren van:
  • Concerten
  • Avondmarkten/ kerstmarkten
  • (openlucht) Fuiven
  • Allerlei outdoor evenementen
 • Socio-culturele organisaties
 • Diverse vereningingen
 • Jeugd- en ontmoetingscentra
 • Openbare besturen:
  • Jeugddienst
  • Preventiedienst
  • Milieudienst
  • Cultuurdienst/ dienst feestelijkheden
 • Politie
 • Het bedrijf die een evenement wil organiseren
 • Uitbaters van kampeerterreinen
 • Organisatoren van sportevenementen

Programma

Milieuwetgeving en evenementen:

 • Mogelijks van toepassing zijnde mileuwetgeving op evenementen.
 • Interpretatie van de wetgeving naar evenementen toe.

Bespreking van relevante milieuaspecten:

 • Afval
  • Afvalpreventie: drinken, eten, grootverpakkingen, promotiematerialen
  • Selectieve inzameling
  • Vermijden van zwerfvuil
  • Afvalmanagement:
   • Opbouw- en afbraakperiode van evenementen
   • Tijdens de evenementen
   • Organisatie en medewerkers
   • Publiek
   • Afspraken met de afvalophalers en -verwerkers
 • Mobiliteit
  • Mobiliteitsplan
  • Algemene maatregelen
  • Maatregelen voor diverse verkeersstromen
 • Bodem en groen
  • Evenemententerrein
  • Wateroverlast
  • Verkeer
  • Zwerfvuil
 • Geluid en geluidshinder
  • Indeling evenemententerrein
  • Geluidsbeperking aan de bron
  • Communicatie naar de omwonenden
 • Energie
  • Energievoorziening
  • Energiebesparing
  • Veiligheidsaspecten met betrekking tot energie
 • Water
  • Watervoorziening
  • Waterbesparing
  • Sanitaire voorzieningen
  • Afvoer afvalwaters
 • Vergunningsplichtige inrichtingen
  • Afvalwaters
  • Elektriciteitsproductie
  • Stalling voertuigen
  • Opslag brandstoffen
  • Geluid

Checklist milieuaspecten:

 • Vraagstelling en uitwisseling van praktische informatie

Kies eerst een locatie/tijdstip om deze gegevens te kunnen zien

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 05/05/2020 09:30 12:30
dinsdag 05/05/2020 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Kortrijk
 • Doorniksesteenweg 220
 • 8500 Kortrijk
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be