De kostprijs van (afval)water in al zijn facetten


Alle kosten van afvalwaterheffing tot de drinkwaterfactuur
Opleiding Milieu 170473

Omschrijving

De kostprijs voor aankoop van water en voor lozing van afvalwater stijgt jaar na jaar. Dit heeft er o.a. voor gezorgd dat dit steeds meer aandacht krijgt binnen de hedendaagse organisatievoering. In deze opleiding krijgt u een brede toelichting van alle kosten verbonden aan het waterverbruik bij een bedrijf of organisatie. Dit gaat van grondwaterheffingen en kosten voor oppervlaktewaterwinning tot afvalwaterheffingen in al zijn vormen. We gaan in op de drinkwaterfactuur, met de drinkwaterprijs, de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanerings-bijdragen en/of saneringsvergoedingen. De kosten verbonden aan waterzuivering en aan de eigen waterproductie (bv. uit afvalwater, oppervlaktewater of hemelwater) komen ook aan bod. De implicaties van wijzigingen in heffingen e.a. gekoppelde regelingen aan bepaalde beslissingen in de bedrijfsvoering worden toegelicht a.d.h.v. praktijkvoorbeelden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot milieuverantwoordelijken, milieucoördinatoren, milieudeskundigen, ... van organisaties of bedrijven die geconfronteerd worden met de afvalwaterproblematiek.

Methodologie

Deze opleiding geeft u een zo volledig mogelijke toelichting van alle kosten verbonden aan het waterverbruik bij een privé of publiek bedrijf: van afvalwaterheffing tot de drinkwaterfactuur. Met praktijkvoorbeelden wordt de materie tastbaar gemaakt.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de jaarlijkse verplichte permanente vorming van de milieucoördinator.

milieu-drinkwater-2-1_2017-473.jpg

Programma

Tijdens deze opleiding komen de volgende topics aan bod:

Deel 1:

  • Grondwaterheffingen
  • Kosten voor oppervlaktewaterwinning
  • Heffing voor oppervlaktewaterlozers
  • Heffing voor rioollozers (financierende heffing)

Deel 2:

  • De drinkwaterfactuur en de koppeling aan de heffingen: regionale en andere verschillenRecente en eventueel te verwachten wijzigingen

Deel 3:

  • Praktijkvoorbeelden

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.