Omgaan met verlies en verdriet bij kinderen


Hoe rouwen kinderen?
Mixed Klassikaal Maatschappelijke Topic 150638

Introductie

Iedereen verwerkt een verlies op een andere manier, maar hoe verwerken kinderen dit?  Hoe gaan zij om met de dood? Wat is eigenlijk 'dood' voor kinderen?  In de opleiding 'omgaan met verdriet en verlies bij kinderen' krijg je antwoord op vragen.  Daarnaast worden er handige tips besproken om met rouwende kinderen om te gaan.  In deze opleiding komen we te weten wat de dood voor kinderen betekent.  Er wordt gesproken over hoe we een slechtnieuwsmelding kunnen brengen en wat de verschillende rouwgevoelens zijn.  Doorheen de opleiding bekom je handige tips hoe je met rouwende kinderen moet omgaan.  Om af te sluiten worden er misverstanden die sommige hebben over rouwende kinderen besproken.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Doorheen de opleiding bekom je handige tips van hoe je met zorg een slechtnieuwsmelding kan brengen bij een kind en hoe je verder kan omgaan met rouwende kinderen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers kinderopvang, leerkrachten, clb-medewerkers, begrafenismedewerkers, hulpverleners, ...

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

De trainer gebruikt een methodiek van theorie gekoppeld aan de praktijk aan de hand van ervaringen of cases. Er mogen vooraf praktijkvoorbeelden worden doorgegeven, die de trainer kan uitwerken als oefeningen.

Programma

 • visie op rouw
 • verlies
  • situering
  • beleving en betekenis
  • draagkracht/draaglast
  • soorten verlies
  • aspecten betekenisvol verlies
 • verliesdriehoek herkennen aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Hechtingsstijlen van kinderen
 • Gezinscontext van het kind
 • Hoe eerste gesprekken aanpakken met kinderen
 • Slechtnieuwsmelding
 • beïnvloedende factoren bij rouw
 • impact van rouw
 • verschillende hechtingsstijlen
 • laatste groet brengen aan overleden persoon
 • concreet werken rond emoties aan de hand van praktijk oefeningen

Frédérique Vanassche.

Mevr. Vanassche is werkzaam als zelfstandige rouw- en verliesdeskundige regio Kortrijk en sedert 2015 oprichter van Vzw Saying Goodbye, organisatie die werkt met kinderen, jongeren en volwassenen die iemand dierbaars verloren zijn.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.