Hoe omgaan met onverdraagzaamheid en intimidatie?

Opleiding Maatschappelijke Topic 210598

Introductie

Racisme, opmerkingen over huidskleur, uiterlijk, geaardheid, pesterijen, uitsluiting, bedreigingen, agressie, .... Het zijn één voor één vormen van grensoverschrijdend gedrag. Soms openlijk, soms onderhuids.

Soms zijn het cliënten, soms zijn het collega's die zich er schuldig aan maken. Dergelijk gedrag  is als gif voor het welzijn van de medewerker, het raakt de persoonlijke integriteit.

Hoe gaat u daar als leidinggevende mee om? En als collega? En als u het zelf meemaakt?

Omschrijving

De deelnemers leren deze vormen van toxisch grensoverschrijdend gedrag herkennen. Ze zien wat de gevolgen kunnen zijn en leren om op een gepaste manier te reageren.

Er wordt een stuk theorie aangeboden, maar er wordt vooral geleerd vanuit ervaringen of cases. Het is voornamelijk gericht op het creëren van een veilige, gedragen werksfeer en een betere samenwerking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot alle werknemers en leidinggevenden die werken in een divers team en graag beter willen samenwerken.

Programma

 • Wat is grensoverschrijdend gedrag en hoe herkent u het?
  • Kadering van de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag (racisme, uitsluiting, pesterijen, intimidatie, ...)
  • Voorbeelden en cases
  • Oefeningen rond het herkennen van grensoverschrijdend gedrag bij uzelf en bij anderen
 • Wat zijn de gevolgen?
 • Wat is de impact van deze inbreuken op de persoonlijke integriteit op het welbevinden, productiviteit en de goede sfeer?
 • Wat kunt u zelf doen als collega of leidinggevende?
  • Het aanleren van gepaste reacties en verschillende gesprektechnieken

Sjoeke Knockaert; Ze begeleidde reeds honderden mensen in de versterking van hun sociale vaardigheden en zelfinzicht in verschillende jobs, bedrijven en sectoren.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.