Bemiddelen bij huurconflicten

Opleiding Maatschappelijke Topic 130685

Introductie

Komt u in uw professionele leven in contact met huurconflicten? Wilt u op een professionele, objectieve en doeltreffende manier deze conflicten aanpakken (en eventueel vermijden of oplossen), maar weet u niet altijd hoe u deze conflicten het best aanpakt? Dan is deze opleiding ongetwijfeld een grote meerwaarde voor u!

Omschrijving

Om bemiddelend op te treden moet men natuurlijk over heel wat kwaliteiten beschikken. Hoe kunnen we objectief luisteren naar beide partijen (met elk hun eigen verhaal) en bestaat er een leidraad om een bemiddelingsgesprek te voeren? De bemiddelend persoon moet immers optreden als een neutrale derde die de partijen bijstaat in de zoektocht naar een evenwichtige oplossing.

Met welk soort mensen kunt u in contact komen? Afhankelijk van het karakter van de partijen en de relatie die de partijen met elkaar hebben, kunt u van strategie veranderen. Ook het stadium van conflict waar de twee partijen zich in bevinden zal uw rol als bemiddelaar veranderen. Zijn er nog oplossingen mogelijk of zijn alle bruggen reeds opgeblazen?

Via deze opleiding krijgen de cursisten een duidelijk en praktijkgericht beeld hoe in huurconflicten bemiddeld kan worden. Na de algemene tips en aandachtspunten voor een goede bemiddeling en conflicthantering volgen enkele voorbeelden van bemiddeling bij huurconflicten. Hierbij wordt dieper ingegaan op de meest voorkomende (oorzaken van) problemen van een huurconflict.

Op het einde van deze opleiding weten of kunnen de deelnemers:

 • Wat bemiddeling precies inhoudt: Welke vormen van bemiddeling bestaan er? Welke fasen zijn er in het bemiddelingsgesprek?
 • Hoe moet ik als bemiddelaar optreden bij huurconflicten? (professioneel, meerzijdig partijdig, empatisch, oog voor inhoud en zorg voor de relatie, ...)
 • Hoe krijg ik beide partijen samen voor een gesprek? Hoe kan ik een duidelijk beeld van het probleem krijgen?
 • Hoe kan ik een bemiddelingsgesprek voeren bij een conflict tussen huurder en verhuurder?
 • Wat zijn de tips en tricks bij een bemiddelingscase?
 • Wat is mijn stijl als bemiddelaar in het omgaan met conflicten?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Sociale verhuurkantoren
 • Diensten studentenvoorziening van Universiteiten of Hogescholen
 • Diensten huisvesting
 • Politie-inspecteurs
 • Straathoekwerkers
 • Medewerkers uit OCMW, CAW, CLB
 • Vastgoedkantoren
 • Syndici
 • Bemiddelaars

Programma

1. Het conflict

 • Het ontstaan van conflicten tussen huurder en verhuurder: van verschil tot conflict
 • Conflictescalatie: heb ik een conflict of heeft het conflict mij?  
 • Inventaris van positieve en negatieve kanten van een conflict
 • De twee aspecten van een conflict: de inhoud en de relatie
 • Conflictstijlen: hoe ga jij om met conflicten?

2. De bemiddeling en de bemiddelaar

 • Wat is bemiddeling? Visie en modellen
 • Is elk conflict tussen huurder en verhuurder bemiddelbaar? Voorwaarden
 • Het bemiddelingsgesprek bij huurconflicten:
  • Fasen in het gesprek
  • Rol en houding van de bemiddelaar per fase
 • Over welke basisvaardigheden moet de bemiddelaar beschikken?
 • Ken uzelf als persoon: wat zijn uw sterktes en zwaktes, kwaliteiten en blinde vlekken en hoe spelen deze een rol in de bemiddeling?
 • Wat na de bemiddeling?

Meester Tina Devlamynck

Dankzij haar opleiding als jeugdadvocaat en bemiddelaar heeft Tina Devlamynck een ruimere kijk op mogelijke oplossingen voor uw geschillen. Meester Tina Devlamynck is tevens secretaris van Medvocat, vereniging van advocaten-bemiddelaars.

 

 

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.