Asfalt: kleine herstellingen aan wegen en fietspaden


Het aanbrengenvan koud asfalt
Opleiding Logistiek 110470

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze cursus is de cursist op de hoogte van de diverse wegonderhoudstechnieken en de mogelijke toepassingsgebieden voor zijn/haar domein.

Omschrijving

Iedereen kent ze wel, de putten in de weg na een barre winterperiode. Kleine problemen op gemeentelijke wegen of parkings kunnen soms snel opgelost worden met korte interventie door het aanbrengen van koud asfalt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Hoofd technische dienst van gemeenten en non-profit
 • milieu-ambtenaren
 • ambtenaren openbare werken

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Methodologie

De opleiding is een theoretische uiteenzetting aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Programma

Koud asfalt

 • fabricageproces
 • doeleinden
 • aanmaak
 • gebruik

Slemlagen

 • doeleinden
 • aanmaak
 • gebruik

Bestrijkingen

 • doeleinden
 • aanmaak
 • gebruik

Gietasfalt

 • doeleinden
 • aanmaak
 • gebruik

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.