Klein gevaarlijk afval


De verschillende aspecten van klein gevaarlijk afval
Opleiding Kwaliteit 111118

Omschrijving

Klein gevaarlijk afval (KGA) bevat de huishoudelijke afvalstoffen die een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid van de mens en van het leefmilieu. Verven, inkten, lijmen, harsen, motorolie, frituurvet, zuren, ... behoren tot de groep van klein gevaarlijk afval en kunnen dus een schadelijke impact hebben op de mens of het milieu (bv. lucht, water, ...). Dit afval hoort dus niet thuis bij het restafval.

Net omdat deze afvalstoffen gevaarlijk zijn, moeten we veel aandacht besteden aan de inzameling, verwerking en het transport van klein gevaarlijk afval. Deze praktijkgerichte opleiding geeft een duidelijk en verhelderend overzicht van alle aandachtspunten rond klein gevaarlijk afval.

Er bestaan immers tal van specifieke regels voor de inzameling, verwerking en transport van deze afvalsoort.

Zo moeten deze afvalstoffen selectief ingezameld worden via de KGA-inzameling van elke Vlaamse gemeente.

Ook vervoerders van klein gevaarlijk afval moeten over specifieke documenten beschikken en moeten aan verschillende veiligheidsaspecten voldoen. Naast de regels zoals opgenomen in VLAREA, het Vlaamse regelement inzake afvalvoorkoming en -beheer, moet het vervoer van klein gevaarlijk afval volgens bepaalde normen verzekerd worden, ook tegen milieuschade.

Deze opleiding is een must voor elke gemeente, containerpark, ophaler, verwerker of vervoerder van klein gevaarlijk afval die een duidelijk beeld wil krijgen van alle bepalingen en verplichtingen rond klein gevaarlijk afval.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Steden en gemeenten
 • Politiediensten
 • Containerparken
 • Vervoerders van afval
 • Afvalverwerkende bedrijven
 • Vuinisophaling

Programma

 • Wat is klein gevaarlijk afval?
  • Gevaarsindeling van KGA
  • Uitleg van gevaarseigenschappen
  • Indeling van gevaarseigenschappen en hun symbolen
   • Huidige indeling
   • Toekomstige indeling volgens GHS
   • Indeling volgens ADR
 • Welke wettelijke basis bestaat er voor klein gevaarlijk afval (vb. Vlarea)
 • Inzamelen van klein gevaarlijk afval: wat moeten gemeenten en containerparken weten?
  • Ontvangst en acceptatie van diverse afvalstoffen
  • Intern transport van afvalstoffen
  • Signalisatie met betrekking tot transport
  • Interne opslag van diverse afvalstoffen
  • Ophaling van afvalstoffen
  • Handelingen met afvalstoffen
 • Transport van klein gevaarlijk afval
  • Opdoen van voldoende specifieke kenmerken en vaardigheden mbr KGA zodat een veilig transport hiervan gewaardbord is.
  • Voorschriften voertuig en vervoer
 • Welke sancties worden voorzien bij inbreuken?
 • Risico's en risicobeperkingen bij omgaan met afvalstoffen
  • Uitleg van de diverse risico's
  • Gevaren, gevarendragers en herkennen van gevaren
  • Uitvoering van risico-analyses
  • Risicoverlagende maatregelen, preventiehiërarchie
  • Beschermingsmiddelen: collectief en persoonlijk
  • Wat te doen bij incidenten en accidenten
   • Eerste hulp bij ongevallen
   • Eerste acties bij calamiteiten

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.