Inventariseren van trage wegen en verwerken in GIS


Het juridisch staat van trage wegen en de realiteit
Opleiding Kwaliteit 111299

Omschrijving

Het juridisch statuut van trage wegen komt vaak niet overeen met de reële situatie: buurtwegen zijn verdwenen of in onbruik geraak, andere wegen hebben een recht op openbare doorgang verkregen. Een actuele inventaris van het lokale netwerk vermijdt verwarring en betwisting én legt nieuwe kansen bloot. Met behulp van GIS komen we tot een gebruiksvriendelijke kaart die het startpunt is van een duurzaam tragewegenbeleid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor ambtenaren dienst ruimtelijke ordening, dienst toezicht, politie, stad en gemeente.

Programma

Komen aan bod:

  • Ecologische en natuurverbindende waarde van trage wegen
  • Gebruikers en gebruikersconflicten
  • Wetgeving in relatie tot aanleg, inrichting en beheer
  • Natuurtechnisch en kwalitatief inrichten: inrichtingsconcepten
  • Beheer en onderhoud
  • Zicht op realisaties: terreinbezoek

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.