De productie van de toekomst


Investeren in een slimme productievloer
Opleiding Kwaliteit 180110

Introductie

Module 9 van de langlopende opleiding "expert in lean- en productiemanagement"

U kunt inschrijven voor de totaalopleiding "Expert in lean- en productiemanagement" of één of meedere modules  van de in totaal 9 modules apart volgen.

Module 1: Lean: moderne strategie voor verbeteren

Module 2: Orde en netheid volgens de 5S Methode en Visueel Management

Module 3: Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden

Module 4: Leidinggeven en teamcoaching in een productieomgeving

Module 5: TPM: via total productive maintenance naar total productive management

Module 6: Value Stream Mapping

Module 7: Productieplanning

Module 8: Kostprijsberekening in productie

Module 9: De productie van de toekomst (deze opleiding)

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Vandaag reeds en zeker de komende jaren zullen productiebedrijven een digitale evolutie en transformatie ondergaan op de productievloer. De focus verschuift van automatisering naar digitalisering.

Data moet veel vlotter hun weg vinden zowel van als naar de productievloer. Er is veel data beschikbaar, maar het grootste gedeelte wordt niet gebruikt. Door meer informatie uit de processen te halen wordt het mogelijk om continu verbeteringen aan te sturen.

Internet of Things wordt de nieuwe industriële revolutie. In die nieuwe industrie zijn alle onderdelen in het bedrijf verbonden met het netwerk. Goederen, onderdelen en machines zullen met elkaar communiceren waardoor zelforganiserende netwerken ontstaan.

Wendbaarheid en veerkracht worden des te belangrijker.

Ten gevolge van technologische ontwikkelingen zullen we geconfronteerd worden met nieuwe productiemogelijkheden. Tijdens deze module bekijken we een aantal van deze nieuwe technieken en staan we ook even stil bij de gevolgen van de digitalisering voor de werknemers.

De productie van de toekomst zal in elk geval een stuk autonomer werken dan vandaag het geval is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot plantmanagers, productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, onderhoudsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, ...

Methodologie

Er wordt veel aandacht geschonken aan praktische tips, aanbevelingen en voorbeelden uit de praktijk waardoor u in staat moet zijn om de toegevoegde waarde voor uw bedrijf in te schatten.

Iedere sessie wordt gebracht vanuit de praktijkervaring van de docent.

Programma

  • Sessie 1: Inleiding tot industry 4.0. Machine learning & artificial intelligence.
  • Sessie 2: Internet of Things & Big Data.
  • Sessie 3: Virtual reality & Augmented reality. Cobots.
  • Sessie 4: 3D printing: mogelijkheden en interessante toepassingen.
  • Sessie 5: Industry 4.0: einde van de tewerkstelling of een nieuwe kans?
  • Dirk Roelens is partner bij Moore Stephens Belgium, divisie Strategy & Operations.
  • Bart Van Der Vurst is Advanced Analytics and Big Data Architect bij element61.
  • Benny Lauwers is CEO van Viu More, start up gespecialiseerd in augmented reality.
  • Dave Vanhove is zaakvoerder van het 3D-printservicebedrijf 3iD uit Zedelgem.
  • De Naeyer Frederik, drs, is Marketing Manager bij Moore Stephens Belgium.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.