CapabilityStudy en SPC integreren in de bedrijfsprocessen


Het bepalen van significante en meetbare parameters
Opleiding Kwaliteit 170464

Introductie

CapabilityStudy (CS) en Statistische Procescontrole (SPC) als onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.

Omschrijving

De concurrentiedruk is een continu gegeven endit heeft als gevolg dat we de variaties binnen onze processen moeten verkleinen en beheersen.

Met een CapabilityStudy gaan we na of het proces capabel is om binnen de gestelde eisen of toleranties te produceren. Afhankelijk van het resultaat uit de CapabilityStudy kan men in bepaalde omstandigheden kiezen om SPC (Statistische Procescontrole) toe te passen om het proces onder controle te houden. CapabilityStudy (CS) en SPC zorgen beiden voor een minimalisering van de kosten en een maximalisering van de klantentevredenheid.

Maar hoe vertalen we nu die concepten naar de eigen  bedrijfsprocessen? Naast de wiskundige en statistische aspecten is het vooral ook van belang om CapabilityStudy en SPC op te nemen binnen het managementsysteem en de processen van de organisatie of het bedrijf.

Bij het toepassen van statistiek in productieomgevingen is het belangrijk dat de parameters waarop we dit toepassen, significant en meetbaar zijn. Hoe u dit kunt doen komt u te weten in deze interactieve opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Verantwoordelijken en medewerkers betrokken bij het organiseren bedrijfsprocessen: Plant managers, R&D managers, Quality Managers, Process Engineers, Product Engineers, Productieverantwoordelijken, Shiftverantwoordelijken, Quality Managers, Quality Engineers, ...

Methodologie

Deze opleiding is opgezet als een aantal workshops waar brainstorming, discussies, visies, praktische oefeningen de rode draad zijn.

We bekijken en evalueren een paar bestaande systemen met de bedoeling verbetervoorstellen te formuleren.

U zal op zeer korte tijd een ruime praktijkervaring opdoen. Concreet to the point.

U begrijpt, deze interactieve aanpak kan slechts met een beperkte groepsgrootte, daarom is 12 deelnemers dan ook het absolute maximum.

productie-1-1_2017-464.jpg

Programma

 • Inleiding
 • Doel van CS en SPC
 • Wat is de link van CS/SPC met de verschillende activiteiten binnen de organisatie
 • Variabele en Attributieve karakteristieken:
  • Statistische basisbegrippen
  • Steekproefsystemen
  • Capabiliteit: Cpk, Cp, Ppk, Pp
  • Kontrolekaarten opstellen
  • Interpretatie van een CapabilityStudy
 • SPC: gebruik van kontrolekaarten
 • Wat te doen wanneer het proces "out of control" is
 • SPC en tolerantiegrenzen
 • Valkuilen en vaak voorkomende oorzaken van een slecht werkend proces
 • Tools om naar de oorzaken van "out of control" te zoeken, ishikawa, pareto, ...
 • Praktische oefeningen:
  • Evalueren van een aantal cases aangebracht door de leerlingen
  • Formuleren van verbeteringsvoorstellen door de leerlingen

Mario Bulzariello is zaakvoerder van International Company Support. Hij heeft ondertussen meer dan 40 jaar ervaring in het optimaliseren van processen.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.