Basisopleiding tot milieuzorgcoördinator


Inzicht in de milieuproblematiek
Opleiding Kwaliteit 120710

Introductie

Sinds 1996 werd aan vele organisaties de verplichting opgelegd om een milieucoördinator aan te stellen. Deze milieucoördinator moet o.a. een erkende cursus van aanvullende vorming volgen van 150 of 250 uur.

Voor de organisaties die niet moeten beschikken over een geschoolde milieucoördinator niveau B of niveau A is het toch zinvol om iemand in dienst te hebben die een uitgebreide basiskennis heeft betreffende de milieuproblematiek.

Omschrijving

Door het volgen van deze 'Basisopleiding tot Milieuzorgcoördinator' bekomt u inzicht in deze, in sommige gevallen toch wel complexe materie. Geen overbodige luxe trouwens als u weet dat, door het in werking getreden milieuhandhavingsdecreet, overtredingen sneller en meestal ook zwaarder beboet worden.

De vertaling van theorie naar de praktijk is de rode draad doorheen deze opleiding zodat de opgedane kennis direct toepasbaar is binnen uw organisatie. De docent werkt met voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk. Door het volgen van deze opleiding bent u in staat om met kennis van zaken te communiceren met instanties of bijvoorbeeld de externe milieucoördinator. U hebt inzicht in de materie en bent op de hoogte van de verschillende verplichtingen.

Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot medewerkers en leidinggevenden die geconfronteerd worden met de milieuproblematiek en die op zoek zijn naar een basisopleiding die de voornaamste aspecten aan bod laat komen.

Voor de geschoolde milieucoördinator is het een aangename heropfrissing van de materie.

Programma

 • Wetgevend kader, regelgeving, overzicht van betrokken actoren, interne milieuzorg
 • Milieuadministratie, administratieve verplichtingen
 • Heffingen en aangiftes
 • Milieuhandhaving
 • Milieuvergunningen, meldingen, veranderingen, aanvragen, hervergunningen
 • Milieuvoorwaarden
 • Ruimtelijke ordening/ omgevingsvergunning
 • Bodembeheer: bodemonderzoek, attesten, sanering
 • Afvalbeheer: sortering, preventie, opslag, verwerking
 • Waterbeheer: grondwater, afvalwater, oppervlaktewater, hemelwater, lozingen
 • Gevaarlijke stoffen: opslag en gebruik
 • Varia: energiebeheer, mobiliteit, BBT, ...

Oscar Moonen is zaakvoerder van Professional-Consulting. Hij is gespecialiseerd inzake veiligheid en milieu.

Na zijn studies bedrijfseconomie was hij in 1997 afgestudeerd als eerste milieukundig ingenieur aan de PIH te Kortrijk (nu HoWest). Daarna werkte hij bij de afvalverwerker IMOG waar hij voor de verschillende sites milieucoördinator werd. Sinds 2000 is hij als consultant actief.

Dankzij zijn ervaring en zijn interactieve en dynamische aanpak wordt het initiatief bijzonder leerzaam en aangenaam om te volgen. Hij maakt u op een professionele manier wegwijs in de materie.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.