Masterclass Business Analyse


Met real life business case(s)
Opleiding ICT en informatiemanagement 130704

Introductie

Het opmaken van een Business Analyse vertrekkende vanuit een Business Case waarbij de aangeleerde 'Business Analyse methodologie' correct wordt toegepast is een "métier op zich". Zich verder verdiepen in de methodologie en meer praktijkervaring opdoen op basis van "real life business case(s)" is een essentieel onderdeel van een succesvolle Business Analyse. Deze masterclass heeft dan ook als doelstelling diepgaandere praktijkervaring en professionele 'know how' bij te brengen.

Deze Masterclass is een echte aanrader voor Business Analisten die reeds de gekende "methodologie van Business Analyse(*)" beheersen.

(*) "Methodologie van Business Analyse"= opleiding Business Analist-ICT Architect van SBM - Syntra West - Escala is een vereiste toelatingsvoorwaarde!

Omschrijving

 • Uitdiepen van reeds aangebrachte methodologie uit de basisopleiding Business Analist-ICT Architect
 • In deze masterclass worden er geen nieuwe begrippen aangebracht. Als vertrekpunt voor deze masterclass opleiding, wordt verondersteld dat de 'basiskennis', verworven tijdens de opleiding 'Business Analist-ICT Architect', gekend is.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Business Analisten die de opleiding Business Analist - ICT Architect hebben gevolgd.

Voorkennis

 • U hebt inzicht, begrip en toegepaste praktijkkennis van de methodologie 'Business Analyse,  Functionele Analyse, Technisch Ontwerp'.
 • U kunt werken met het software pakket Enterprise Architect volgens de hierboven beschreven methodologie.
 • Vereiste toelatingsvoorwaarde tot de opleiding Masterclass Business Analyse is de opleiding 'Business Analist -ICT Architect' gevolgd hebben.

Toelatingsvoorwaarden

U hebt de opleiding 'Business Analist -ICT Architect' met succes gevolgd.

Meer info over de opleiding: "Business Analist - ICT Architect" vindt u hier!

Methodologie

Vertrekkende vanuit één specifieke business case (ligt 100% vast door docent) die een weerspiegeling is van een reële vraag komende uit de bedrijfswereld worden de technieken van Business Analyse (omgevingmodel, domeinmodel, procesmodel, systeemeisen model) verder uitgediept. De Business Case wordt vóór de start van de opleiding toegeleverd met als doelstelling dat de deelnemers zich reeds vooraf kunnen inleven in deze Business Case.

Tijdens de opleiding wordt in groep gewerkt aan het opstellen van de diverse modellen, met als doelstelling de Business Analyse volledig af te werken. Hierbij is het de bedoeling dat er in team gemotiveerde keuzes worden gemaakt. Het eindresultaat is de kortste weg naar een representatieve 'Business Analyse'.  

De docent waakt over de focus op de Business Case, geeft duiding bij de gevolgen van gemotiveerde keuzes en 'dwingt' het correcte gebruik van de methodologie af.

De drie masterclasses worden bij sterke voorkeur in de gekende volorde van de methodologie gevolgd te beginnen met de Masterclass Business Analyse gezien het eindresultaat van de ene masterclass het vertrekpunt is van de volgende Masterclass.

Omwille van de praktijkgerichtheid van dit type opleiding wordt het aantal deelnemers aan deze Masterclass beperkt tot maximum 8 deelnemers!

De deelnemers dienen hun persoonlijke laptop mee te brengen om op hun laptop de oefening uit te werken gebruikmakend van de software "Enterprise Architect" (een gratis uitprobeerversie van dit software pakket volstaat voor deze opleiding).

Programma

Het uitgangspunt is een beschikbare Business Case.

Vervolgens moet een volledige functionele analyse uitgewerkt worden:

 • Omgevingmodel
 • Business domein model
 • Business proces model
 • Business requirements model

Het resultaat is een volledig uitgewerkte Business Analyse volgens de gekende 'Business Analyse methodologie(*)'.

2013-704-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Filip De Sutter, Empowered entrepreneur working together with a skilled team of Business & IT professionals for enthusiastic customers - Treasurer and Co-founder at IIBA Brussels Chapter,

Filip has a wide experience both on the technical and on the functional side. He started in the mid eighties as software designer giving to his career the solid foundations needed to be successful.

The wide panel of activity sectors (small & medium enterprises, public, retail, automotive, security, large companies,etc.) where he has been active, gave him the opportunity to gain functional knowledge in almost every domain of the management computer science. This gave him also the opportunity to play multiple technical and non technical roles, on the same or on different projects.

Business wise Filip has a perfect mastery in functional analysis, business process re-engineering, reverse engineering and business process innovation and business strategy.

As a senior professional he keeps his managerial skills updated and finished an MBA in order to adhere to today's high business standards. A fellowship training in juridical expertise completes his actual skills.

His MBTI indicator is ISTJ.

Specialties:

 • Bridging the gap between business and IT
 • Empowering people
 • Turning projects into solutions

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.