Werken met personeel


Organiseer een sterk HRM-beleid
Opleiding HRM 140559

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U krijgt een generalistisch beeld van professioneel personeelsbeleid waarvan u de essentie leert kennen.

Introductie

Wij stippelen met deze opleiding een traject uit waarmee we optimaal kunnen inspelen op de specifieke noden die ondernemingen met minder dan 50 werknemers ondervinden, wat betreft personeelsbeleid. De opleidingen maken hen bewust van hoe een sterk HRM-beleid leidt tot een hogere arbeidsproductiviteit en meer tevreden medewerkers met positieve invloed op de kwaliteit en groei van de organisatie.

Omschrijving

Deze ondernemingen worstelen blijkbaar met de vraag hoe hun onderneming het best evolueert en daaraan gekoppeld welk personeelsbeleid het best wordt gevoerd. Deze ondernemingen hebben dan ook baat bij een aantal instrumenten en principes van een effectief personeelsbeleid.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Werkgevers en leidinggevenden uit ondernemingen met minder dan 50 werknemers.

Programma

1. Maak werk van uw troeven als micro-onderneming (1 sessie)

2. Motiverend leidinggeven: een meerwaarde voor elke onderneming (2 sessies)

3. De juiste talenten aantrekken, een kunst die u kan leren (1 sessie)

4. Communicatie met personeel (1 sessie)

5. Juiste medewerkers op de juiste plaats (1 sessie)

6. Onthaal en begeleiding (1 sessie)

7. Hoe kunt u motivatie koppelen aan beloning? Een goed loonbeleid brengt op! (1 sessie)

8. Sociale inspectie? Wat nu?* (2 sessies)

+ 2 terugkommomenten (telkens na 5 sessies)

Prijsinfo

In de tarieven zijn naast de opleiding/training ook alle facilitatiekosten (zoals bv. catering) inbegrepen. U kan een deel van het standaardtarief recupereren als:

    · KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief. Voor gratis advies en begeleiding neemt u contact op met Kevin Labens op 078 35 36 38 of kevin.labens@sbm.be.
    · Openbaar bestuur, non profit of social profit organisatie: 25% korting
    · Particulier: 25% korting

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.