War for talent-officer


Ga de strijd aan in de talentenjacht!
Opleiding HRM 210690

Introductie

De ‘war for talent’ of ‘oorlog om talent’ is een term die reeds bedacht werd in 1997. Het is eveneens de titel van een boek uit 2001 waarin de auteurs niet een reeks superieure Human

Resources-processen beschrijven, maar wel een mentaliteit die het belang van talent voor het succes van organisaties benadrukt.

De ‘war for talent’ verwijst naar een steeds competitiever en schaarser landschap voor het werven en behouden van getalenteerde medewerkers.

Momenteel woedt die oorlog in alle hevigheid. De tijd is aangebroken om de strijd aan te gaan. Doet u het niet, een concurrent-werkgever doet het in uw plaats.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is uniek en geeft duidelijk aan hoe organisaties kunnen inzetten op het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers. Hoe wordt u de werkgever die voldoende talentvolle medewerkers vindt en behoudt? Een uitdaging voor de personeelsdiensten.

talent-2-4_2021-690.jpg

Programma

1. Trek talent aan!

Ga voor een krachtige en efficiënte 'Employment Journey' via strategische employer branding en interne communicatie. We leggen de brug tussen externe rekruteringscommunicatie (employer branding) en interne (community) communicatie. Want Employer Branding stopt niet bij het ondertekenen van het contract. De volledige beleving van een persoon tijdens zo'n employment journey zorgt voor magie. En net die magie zorgt voor intrinsieke motivatie, een hogere verbondenheid en engagement die uw klant ook voelt. Die magische Employment Journey overkoepelt 2 zaken: employer branding (EVP en werkgeversidentiteit, Candidate Experience, ambassadeurs, referral, jobsite, social media, talent pool, ...) en interne communicatie (Employee experience, onboarding - reboarding - offboarding, interne communicatie & community, waarden - werkethiek & attitude communicatie, wellbeing & health, hygiëne & veiligheid, ...).

2. Contracteer talent!

Welke tewerkstellingsvormen voor talentvolle medewerkers zijn mogelijk en wenselijk?

3. Ontdek talent!

Hoe de talenten van mijn medewerkers herkennen en optimaal inzetten in mijn organisatie?

Het is voor werknemers fijner om te horen waar ze goed in zijn, en hun inzet binnen de organisatie te bepalen aan de hand van die sterktes. Als u het talent van uw medewerkers beter laat aansluiten op uw organisatievisie en -strategie, dan leidt dit uiteindelijk tot meer succes, een hoger engagement bij uw medewerkers en een efficiëntere bedrijfsvoering. Weet u welke talenten uw organisatie nodig heeft? En hoe u de aanwezige talenten optimaal inzet, ook wanneer omstandigheden veranderen? Deze training helpt u employability, talentmanagement en mobiliteit realiseren in uw organisatie. U ontdekt verschillende instrumenten en praktijkvoorbeelden om talent aan te trekken, te behouden, te stimuleren en te benutten. Zo houdt u uw medewerkers breed inzetbaar en is uw organisatie flexibel.

Hoe kunt u de talenten en competenties van de medewerker optimaal combineren om met minder inspanning meer resultaat te boeken? Door te starten met het bouwen aan een talent gedreven organisatie!

 • U leert de context zodanig in te richten en te organiseren dat talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling
 • U krijgt inzicht in alle aspecten van talentmanagement, employability en mobiliteit
 • U krijgt inzicht in instrumenten om talent aan te trekken, te behouden en te stimuleren
 • U bent in staat op effectieve wijze bij te dragen aan een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

4. Creëer talent!

Hoe creëert u zelf de talentvolle medewerker. Job engineering: jobcrafting en jobcarving als loopbaaninstrumenten. De laatste jaren duiken tal van nieuwe mogelijkheden op om aan job engineering te doen. Job engineering sluit eveneens naadloos aan bij de wens van de organisatie om dynamisch en wendbaar te blijven. Op zoek gaan naar alternatieven om talent te creeëren als het ware. Hoe kun je als organisatie medewerkers betrekken bij de invulling van hun job?

 • U verkrijgt inzicht in job engineering als instrument om talent te creeëren
 • U leert hoe u beter kan adviseren waar jobaanpassingen mogelijks nodig zijn
 • U leert om meer op maat alternatieven te formuleren voor huidige functies die onder druk staan
 • U ziet meer mogelijkheden om te anticiperen op wijzigende functiepakketten

5. Behoudt talent!

Hoe behoudt u de talentvolle medewerker en hoe zorgt u dat die medewerker zich verder kan ontplooien?

Door strategieën en technieken om employability van talenten te bevorderen:

 • Doeltreffend retentiemanagement van on- tot off boarding
 • Welke haalbare uitdagingen biedt u als werkgever aan de werknemer
 • Job mobility binnen het bedrijf: vaak willen medewerkers niet meteen veranderen van werkgever maar wel van functie
 • Opleidingen. Levenslang leren is zowel voor het individu, de organisatie als de maatschappij bevorderlijk
 • Ownership en engagement kunt u stimuleren door een ondersteunend en enthousiasmerend HR beleid

Freddy Carrette studeerde in 1990 in personeelswerk (KVMW, Gent). Zijn carrière start in 1991 als stafmedewerker HR in het AZ Sint Lucas ziekenhuis te Brugge, om in 1998 over te schakelen naar de retail dienstensector als HR Director, later ook internationaal. De laatste jaren is Freddy actief als HR interim manager in diverse sectoren. Freddy is een HR-professional met ervaring in werving & selectie, talentmanagement, training, payroll, comp & ben, leiderschap, onderhandelingen met vakbonden, engagement & employer branding, coaching.

Bram Delbecke studeerde geschiedenis en rechten aan de KU Leuven. Voor hij in de advocatuur stapte, was hij als academicus verbonden aan diezelfde universiteit, waar hij in 2010 met succes een doctoraat verdedigde over de ontwikkeling van het persrecht. Zijn bijdrage over de arbeidsrechtelijke positie van journalisten werd bekroond met de Vives-prijs van het Tijdschrift voor Sociaal Recht, editie 2008.

Bram is sinds 2018 vennoot. Binnen DLPA legt Bram zich vooral toe op human resources-gerelateerde dossiers en is hij actief binnen het brede domein van het individuele en collectieve arbeidsrecht. Bram heeft ook een bijzondere ervaring opgedaan inzake adviesverlening en procesvoering op het vlak van internationale tewerkstelling, sociale inspectie, arbeidsongevallen en personeelsoverdracht tussen ondernemingen. Hij geeft over deze thema's regelmatig seminaries en voordrachten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.