Update (vertrek)vakantiegeld (live webinar)


Coronavirus 2021: Wat is de impact op vakantiegeld, vertrekvakantiegeld en vakantiedagen?
Webinar HRM 200311

Introductie

De wetgeving op de jaarlijkse vakantie voor arbeiders en bedienden kent in deze crisistijden eveneens blijvende wijzigingen. Ook al doet u een beroep op een sociaal secretariaat dat het vakantiegeld berekent, toch moet u vragen van werknemers in verband met vakantiegeld en –dagen kunnen beantwoorden. Deze webinar brengt u daarvoor de nodige kennis bij.  

Of u nu de berekeningen zelf maakt of controleert wat het sociaal secretariaat voor u heeft berekend, op beide situaties gaat deze opleiding in.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers die geconfronteerd worden met vragen over de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld van de personeelsleden:

 • payroll- en HR-verantwoordelijken
 • medewerkers payroll en personeelsdienst

Programma

 • Voor wie is er vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld?
 • Zullen periodes van inactiviteit ingevolge tijdelijke werkloosheid invloed hebben op mijn vakantierecht?
 • Kan uw werkgever u verplichten om vakantiedagen op te nemen omdat er minder werk is?
 • Wat als u tijdelijk werkloos werd en in die periode ook vakantie had gepland?
 • Wat als u ziek werd en in die periode ook vakantie had gepland?
 • Kunt u al ingeplande vakantiedagen herroepen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid?
 • Kan uw werkgever een geplande collectieve sluiting herroepen?
 • Kan uw werkgever u verplichten om een geplande vakantieperiode te herroepen?
 • Heeft tijdelijke werkloosheid door de corona-epidemie impact op vakantiedagen en vakantiegeld in 2021?
 • Heeft tijdelijke werkloosheid door de corona-epidemie impact op uw vakantiedagen en vakantiegeld in 2021?
 • Heeft ziekte door de corona-epidemie impact op uw vakantiedagen in 2020?
 • Heeft ziekte door de corona-epidemie impact op uw vakantiedagen en vakantiegeld in 2021?
 • De dokter liet mij preventief thuisblijven. Mag de werkgever voor deze dagen het gewone verlof aftrekken of is dit ziekteverlof?
 • Wat met feestdagen?
 • Ik werk thuis, maar moet zelf voorzien in de opvang van mijn kinderen. Welke opties zijn er voor mij?
 • Wat houdt het corona-ouderschapsverlof in?
 • Kan ik mijn corona-ouderschapsverlof vervroegd stoppen?

Dirk Durivet is sinds 1987 sociaal adviseur bij de HR Dienstengroep Liantis. Hij geeft al meer dan 20 jaar training & opleiding.