Tijdskrediet, thematische verloven en SWT. Update wijzigingen anno 2020


Van tijdskrediet, naar thematische verloven tot werkloosheid met bedrijfstoeslag
Opleiding HRM 070554

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • U kent de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers.
 • U kent de regelgeving, beantwoordt vlot vragen van werknemers en past de wetgeving correct toe.

Omschrijving

Er zijn vanaf 2020 opnieuw opvallende wijzigingen van de themaverloven en het tijdskrediet. Werkloosheid met bedrijfstoeslag wordt ook weer wat strenger geregeld. In deze opleiding krijgt u een overzicht en gaan we in op de nieuwigheden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Payroll- of PR-verantwoordelijken
 • Medewerkers van een payroll- of personeelsdienst

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Programma

 1. Tijdskrediet
 • Vormen van tijdskrediet en voorwaarden
 • Tewerkstellingsvoorwaarde voorafgaand aan deeltijds tijdskrediet
 • Overstappen van de ene naar de andere vorm van tijdskrediet
 • Als werkgever werknemersrechten verzoenen met de werkorganisatie
 • Uitsluiting, uitstel, 5%-drempel en flexibele opname
 • Wettelijke waarborgen van de werknemer tijdens het tijdskrediet:
 • Ontslagregeling tijdens tijdskrediet
 • Formaliteiten (aanvraag)
 • RVA-uitkeringen en Vlaamse aanmoedigingspremies voor werknemers met tijdskrediet
 • Aanvullende vergoedingen van de werkgever bij tijdskrediet
 • Cumuleerbare activiteiten tijdens tijdskrediet
 • Tijdskrediet en socialezekerheidsrechten
 1. Themaverloven
 • Ouderschapsverlof: vormen en voorwaarden
 • Zorgverlof (bijstand aan een ernstig ziek gezins- of familielid): vormen en voorwaarden
 • Palliatief verlof: vormen en voorwaarden
 • Ontslagregeling tijdens themaverlof
 • Formaliteiten (aanvraag)
 • Themaverlof en socialezekerheidsrechten
 1. Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
 • Voorwaarden voor toetreding tot werkloosheid met bedrijfstoeslag: ontslag, CAO, leeftijd, loopbaan
 • Overzicht mogelijke stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Inkomen van de werkloze met bedrijfstoeslag:
 • RVA-uitkering en  bedrijfstoeslag berekend
 • Sociale inhoudingen en bijdragen op het inkomen van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Vervangingsverplichting bij werkloosheid met bedrijfstoeslag en vrijstellingsmogelijkheden
 • Welke activiteiten mag een werkloze met bedrijfstoeslag uitoefenen? Werkhervatting?
 • ...