Talentmanagement in de praktijk brengen


Hoe de talenten van mijn medewerkers herkennen en optimaal inzetten?
Opleiding HRM 210592

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Hoe kunt u de talenten en competenties van uw medewerkers optimaal combineren om met minder inspanning meer resultaat te boeken?

Introductie

Iedereen kent het traditionele competentiemodel waarbij we als organisatie inzetten op het in kaart brengen van het niveau van kennis, de vaardigheden en het gedrag. Het werken met competenties heeft duidelijk heel wat voordelen, maar kent ook zijn limieten.

Omschrijving

Het is voor werknemers fijner om te horen waar ze goed in zijn, en hun inzet binnen de organisatie te bepalen aan de hand van die sterktes. Als u het talent van uw medewerkers beter laat aansluiten op uw organisatievisie en -strategie, dan leidt dit uiteindelijk tot meer succes, een hoger engagement bij uw medewerkers en een efficiëntere organisatievoering.

Weet u welke talenten uw organisatie nodig heeft? Hoe u de aanwezige talenten optimaal inzet, ook wanneer omstandigheden veranderen?

Deze training helpt u om te bouwen aan 'talent' in uw organisatie. U ontdekt verschillende instrumenten en praktijkvoorbeelden om zowel talent aan te trekken, te behouden, te stimuleren en te benutten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze training is geschikt voor iedereen die reeds werkt met of in de toekomst wenst te starten met de mogelijkheden van talentmanagement en employability binnen zijn of haar organisatie.

talent-2-4_2021-592.jpg

Programma

  • Starten met het bouwen aan een talent gedreven organisatie
  • U leert de context zodanig in te richten en te organiseren dat talenten ruimte krijgen voor ontwikkeling
  • U krijgt inzicht in alle aspecten van talentmanagement
  • U krijgt inzicht in instrumenten om talent aan te trekken, te behouden en te stimuleren
  • U bent in staat op effectieve wijze bij te dragen aan een duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Prijsinfo

Werkzaam in de publieke sector of social profit? Dan kunnen we u inschrijven aan 230 euro excl. btw.  

Freddy Carrette studeerde in 1990 in personeelswerk (KVMW, Gent). Zijn carrière start in 1991 als stafmedewerker HR in het AZ Sint Lucas ziekenhuis te Brugge, om in 1998 over te schakelen naar de retail dienstensector als HR Director, later ook internationaal. De laatste jaren is Freddy actief als HR interim manager in diverse sectoren. Freddy is een HR-professional met ervaring in werving & selectie, talentmanagement, training, payroll, comp & ben, leiderschap, onderhandelingen met vakbonden, engagement & employer branding, coaching.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.