Studiedag new way of working


HR studiedag Het Nieuwe werken tijdens en nà de pandemie Academics meet practioners
Opleiding HRM 200188

Introductie

Het Nieuwe Werken valt het best te omschrijven als het flexibel inrichten van de arbeidstijd, werkinvulling en werkomgeving zodat het werk op een efficiënte, effectieve en aangename manier verloopt. Dit gaat gepaard met een cultuur gericht op samenwerken en resultaten halen. De termen 'bricks, bytes en behaviour' worden veel gebruikt in de context van 'Het Nieuwe Werken'. Het gaat dan om de huisvesting van medewerkers, de technologie om hen tewerk te stellen en hun gedrag. Het kantoor is een sociaal bindmiddel (bricks), de technologie biedt de mogelijkheden (bytes) en de factor mens is vertegenwoordigd door het gedrag, de houding en de cultuuromslag die nodig is om het nieuwe werken mogelijk te maken (behaviour).

Omschrijving

Tijdens deze studiedag willen we de deelnemer informeren en inspireren zodat ze hier zelf verder aan de slag kunnen in hun afdeling, departement of organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden, stafmedewerkers, HR-verantwoordelijken, diensthoofden uit socialprofitorganisaties, overheden en publieke instellingen

Methodologie

De studiedag verloopt online.

Programma

09.30-09.35 uur: intro door FOD BOSA

09.35-10.15 uur: Prof. Dr. Laurent Taskin

Laurent Taskin behaalde een doctoraat in managementwetenschappen en is hoogleraar HR en organisatiewetenschappen aan de Louvain School of Management, Université catholique de Louvain. Directeur van de leerstoel arbeid-H in Human Management and Work Transformations, Hij is ook academisch directeur van de Master in HRM. Hij is (geweest) gasthoogleraar aan verschillende universiteiten, waaronder Cass Business School (City University of London, UK), Warwick Business School (University of Warwick, Canada), PSL Paris Dauphine (Frankrijk) of ESG-UQAM (Montreal, Canada). Zijn onderzoek richt zich op nieuwe manieren van werken, in een kritisch perspectief. Hij heeft vele artikelen gepubliceerd in internationale tijdschriften zoals Organization Studies, Journal of Business Ethics, International Journal of Human Resource Management, Ephemera, New Technology, Work and Employment, Economies & Sociétés, Revue Française de Gestion… hij heeft ook meer dan 16 boeken waaronder Management Humain (De Boeck, 2020, met Anne Dietrich) en Critical Management Studies: Global voices, local accents (Routledge, 2016, met Chris Grey, Isabelle Huault, Véronique Perret). In 2012 is hij aangesteld als hoofdredacteur van het International Journal of Work Innovation (Inderscience).

10.15-11.00 uur. Het hybride werken zal manifest aanwezig blijven, ook nà de corona-crisis

Spreker: Isabel De Clercq

Isabel is oprichter van Connect | Share | Lead en fan van het Hybride Werken omdat het al haar favoriete topics samenbrengt. Levenslang leren door asynchrone kennisdeling, productiviteit door focus en technologie, digitale taal en zelfbeschikking. Het zit er allemaal in. Ze schreef het boek “Het hybride werken. Een manifest”. In dit hebbeding vertelt auteur Isabel De Clercq jou over het Hybride Werken. Ze spreekt er haar hoop uit. Hoop op een betere toekomst, de toekomst van de kenniswerker.

Ze neemt je niet alleen mee in haar droom, maar maakt de toekomst ook concreet aan de hand van 7 voorzichtige suggesties. Laat je meevoeren door Isabels aanstekelijke proza, scherpe pen en frisse inzichten. Isabel hoopt dat je dit boek niet in één ruk uitleest. Lees een suggestie. Sla het boek dicht. Laat de woorden even nazinderen.

11.00-11.15 uur: pauze

11.15-12.00 uur. Motiveren zonder controleren, mbv de Zelfdeterminatietheorie

Sprekers: Dr. Hermina Van Coillie en Sven Van wettere, HR Business partner ILVO

Motiveren zonder controleren met de Zelfdeterminatietheorie. Zonder motivatie is er geen gedrag. Motivatie stuurt immers je gedrag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de wetenschappelijke literatuur uitgebreid bestudeert hoe we onszelf en anderen het best ‘in beweging brengen’ en ‘motiveren’. Ondertussen bestaan er heel wat theorieën rond motivatie. Hermina baseerde zich in haar recente boek op de Zelf-Determinatietheorie (ZDT). Het is een vrij jonge, maar uitgebreide theorie die zijn strepen al verdiend heeft, zowel wat wetenschappelijk onderzoek betreft als in de praktijk.  

Hermina Van Coillie, Dr. in de psychologie, is motivatie-expert, keynote speaker, docent in verschillende HRM-postgraduaatopleidingen, auteur, lid van de raad der wijzen bij het ESF, senior consultant en zaakvoerder bij Flourish. In april 2021 bracht ze haar eerste boek uit, dat ze schreef samen met prof. Dr. Anja van den Broeck, Motiveren zonder controleren. Aan de slag met de zelfdeterminatietheorie op de werkvloer! Motiveren zonder controleren - die Keure. Ze is ook docent aan de Ehsal Management School en de Arteveldehogeschool.

12.00-13.15 uur: lunchpauze

13.15-14.15 uur. Aanpak Stad Gent: Gentsters Werken Wijs

Sprekers: Klaartje Huyge, departementshoofd HR Stad Gent

In Gent benaderen we de nieuwe manier van werken vanuit een evolutief HR-beleid dat autonomie en welzijn hoog in het vaandel draagt. Gentsters Werken Wijs is de overkoepelende Gentse aanpak van en voor de medewerkers. Hoe we dat doen? Vanuit de waarden en de organisatiecultuur, flexibel op de werkplek, digitaal en samen.

We worden uitgedaagd om van hybride werken een duurzaam en structureel verhaal te maken. We experimenteren met  plaats- en tijdsonafhankelijk werken. We investeren in leiderschapsvaardigheden en in een cultuur van verbondenheid, vertrouwen en vooral veel experimenteren.

In deze getuigenis geven we graag mee hoe we dit aanpakken, wat onze uitdagingen zijn en hoe we hier een enthousiasmerend verhaal van voor de medewerker van maken.

14.15-14.30: pauze

14.30-15.30. De aanpak bij bank ING: flexibel, rendabel en klantgericht werken

Spreker: Nathalie Pluvinage, manager ING

ING zit, samen met andere grootbanken, al jaren in woelig water. Herinner je de bankencrisis van 2008. De evolutie in de digitalisering liet een nieuwe manier van werken ontstaan. Corona veroorzaakte een nieuwe schokgolf. Dit alles leidde tot een nieuw organisatiemodel, dat voor alle stakeholders veel voordelen in zich draagt.

  • Prof. Laurent Taskin
  • Isabel De Clercq, Isabel is oprichter van Connect | Share | Lead
  • Hermina Van Coillie, Dr. in de psychologie, is motivatie-expert, keynote speaker,
  • Met Klaartje Huyge, departementshoofd HR Stad Gent
  • Nathalie Pluvinage, manager ING

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.