Sterke teams hebben een teamcharter als kompas

Webinar HRM 210322

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Men kent de meerwaarde en kracht van een teamcharter.

Men kan concreet aan de slag voor de opmaak van een eigen teamcharter. Er wordt ingegaan op de aanpak van het project 'opmaak teamcharter', de inhoud van het charter en de methodieken om tot een goed resultaat te komen.

Introductie

Een teamcharter verwoordt helder wat een team doet en waarom, wat de (interne of externe) klant mag verwachten en welke afspraken er gemaakt worden in samenwerking met de klant. Ook de taakverdeling tot op niveau van de mederwerkers wordt opgemaakt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leden van het MAT, leidinggevenden/teamleiders en stafmedewerkers uit overheden of publieke instellingen

Programma

Het teamcharter geeft houvast en duidelijkheid:

  • waar moeten we primair mee bezig zijn
  • in welke richting moeten we ons als teamverder ontwikkelen
  • hoe verdelen we de taken en zorgen we voor borging van kerntaken

In deze opleiding van een halve dag maken we gebruik van enkele kernideeën van innovatieve arbeidsorganisatie zoals het gebruik van sterrollen, teamautonomie en de fleximatrix.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.