Personeelsbeleid voor openbare en socialprofitinstellingen


De verschillende dimensies van personeelsbeleid
Opleiding HRM 140393

Introductie

De opzet van dit programma is om op een systematische wijze de verschillende dimensies van personeelsbeleid te doorlopen, specifiek toegepast op openbare en socialprofitinstellingen.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Alle aspecten van personeelsbeleid passeren de revue, praktisch vertaald naar de werkomgevingen van openbare  en socialprofit instellingen.

Omschrijving

Het programma is opgebouwd volgens de 4 pijlers van Ulrich. Hij ontwikkelde een concept over de 4 rollen die HRM te spelen heeft in organisaties:

 • HR als strategische partner
 • HR als change-agent
 • Administratief expert
 • Management van de medewerkers

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers, leidinggevenden en experten uit personeelsdiensten in openbare en socialprofitinstellingen, die een brede integrale kijk willen opbouwen over de rol, de functie en het instrumentarium van HRM.

Programma

Module 1:  Systematisch kader om naar HR te kijken (1 sessie)

 • Model van Ulrich
 • Specifieke uitdagingen voor de organisatie
 • Toegevoegde waarde van de personeelsdienst

Module 2: HR als strategische partner:

 • Strategische focus in de HR-cyclus, effectiviteit van HR (2 sessies)
  • Beheerssystemen (Beheers- en beleidscyclus,  kwaliteitszorg, ...)
  • Performantiemanagement
  • HR-indicatoren
  • Competentiemanagement
  • Talentmanagement

Module 3: Administratief expert:  beheersing van de HR-cyclus, de efficiëntie van HR (3 sessies)

 • Personeelsplanning, meting van capaciteit en inzet van de flexibele schil, een kader om hier van toepassing zijnde beslissingen te nemen
 • Organisatiestructuur
 • Werving en selectie
 • Evaluatie
 • Vorming
 • Loonbeleid
 • Mobiliteit

Module 4: HR als change-agent (2 sessies)

 • Organisatie-ontwikkeling
  • Cultuur
  • Positief leerklimaat
  • Specifieke aandacht voor leiderschapsontwikkeling
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid
 • Diversiteit
 • Interne communicatie
 • Integriteit

Module 5: Management van de medewerkers (2 sessies)

 • Welzijn en gezondheid
 • Arbeidsverhoudingen
 • Motivatie
 • HR als coach voor leidinggevenden

Catherine Ruys: Master in de sociologie (Ugent), erkend bemiddelaar in sociale zaken (KULeuven), veel gevraagde gastspreker (internationale) congressen op het vlak van management en personeelsbeleid, directeur van een HR-consultingbureau (WIVO, 1988-2012), freelance HR-projecten.

Dr. Luc Lammens: Doctor in de (Experimentele) psychologie - K.U.-Leuven. Luc Lammens werkt oa. zeer veel voor de overheid (van lokaal over gewestelijk tot federaal niveau) en socialprofitorganisaties.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.