Meten en remediëren van werkdruk in de zorgsector - workshop

Opleiding HRM 130799

Omschrijving

Heel wat medewerkers ervaren vandaag de dag een hoge werkdruk. Hoewel de beleving ervan individueel verschillend zal zijn, is werkdruk evenzeer een objectief kenmerk van de arbeidssituatie, ook in de zorgsector. De verhouding tussen zorgvraag en zorgverlenersaanbod is vaak zoek waardoor medewerkers, ondanks hard te werken en hun best te doen, toch niet meer de zorg/dienstverlening kunnen geven die van hen verwacht wordt of die ze zelf willen geven.

De aanpak van werkdruk in een organisatie is niet alleen relevant in het kader van uw zorg voor het welzijn van uw werknemers aangezien hoge werkdruk één van de belangrijke risico's is voor werkstress, vooral wanneer het een chronisch probleem wordt. Daarnaast kan het ook negatieve gevolgen hebben op arbeidsprestaties, organisatiebetrokkenheid, werkplezier en arbeidsmotivatie, verzuim, personeelsverloop, etc.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personeelsverantwoordelijken en diensthoofden

Methodologie

Thema's worden aangereikt door de begeleider en interactief verder opgebouwd, getoetst en vertaald vanuit de praktijk en de ervaring van de deelnemers via vraag-en antwoordrondes, uitwisseling van ervaringen, kritische reflectie, brainstorming, casuïstiek, ...

Programma

Tijdens deze workshop geven we een wetenschappelijk gefundeerd kader mee rond werkdruk, onderzoeken we zowel de objectieve aspecten (werk gerelateerde bronnen) alsook de subjectieve aspecten (persoon gerelateerde bronnen) ervan en gaan we na hoe je werkdruk kan meten. Verder gaan we na welke factoren de potentieel negatieve gevolgen van werkdruk kunnen tegenhouden of verminderen.

Weten dat de werkdruk te hoog is, lost het probleem echter niet op. Verder is het een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Daarom gaan we in een tweede deel na welke interventies er bestaan op organisatieniveau alsook op niveau van de individuele medewerker ter preventie en vroege detectie van werkdruk en de potentieel negatieve gevolgen ervan alsook welke begeleiding geboden kan worden n.a.v. negatieve gezondheidseffecten miv re-integratie na afwezigheid. Daarnaast geven we meer zicht op de interventies die voorhanden zijn om bij hoge werkdruk de weerbaarheid van medewerkers te bewaken en te ondersteunen.

Erna Claes is senior trainer, coach, adviseur en heeft in 2004 (na 10 jaar ervaring in de gezondheidszorg) de overstap gemaakt naar haar eigen bedrijf, Fenrir Consult, als Verantwoordelijke Training. Naast project-coördinatie staat zij voornamelijk in voor de ontwikkeling, organisatie en begeleiding van workshops en trainingen. In het ontwerp van haar trainingen combineert ze haar gedragswetenschappelijke achtergrond met haar ruime praktijkgerichte ervaring.

Verder specialiseerde ze zich als dr. in de gezondheidspsychologie en als gedragstherapeute in thema's als werken aan werkvermogen, welzijn en productiviteit op het werk, bevlogenheid, preventie van burnout, omgaan met perfectionisme, ....

Zij begeleidde reeds in diverse organisaties en sectoren (zorgsector, onderwijs, financiële sector, de dienstensector, de overheid, ...) sessies gerelateerd aan het thema werkdruk.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.