MANET sessie 4: Circulaire economie en duurzaamheid


Slotsessie Manet netwerk 2021
Opleiding HRM 210548

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Via een duurzaam beleid loodst u uw organisatie door woelig water naar een verzekerde toekomst.

Omschrijving

Circulaire economie en duurzaamheid zijn de sleutels tot succes in de komende decennia.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Directie en stafmedewerkers van lokale besturen, ocmw's, intercommunales, zorgorganisaties en vzw’s in Oost- en West-Vlaanderen.

Methodologie

Lezingen, vraag en antwoord en netwerken.

Programma

Sprekers:

Federaal Minister Petra De Sutter, Vice-Eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - over 'circulaire economie en duurzaamheid'.

Dr. Evelien Kieckens, brengt een praktijkgetuigenis, Universitair medewerker-expert Milieuzorg | Bioveiligheids- en duurzaamheidscoördinator Universitair Ziekenhuis Gent - over 'duurzaamheid in hun organisatie'.

We voorzien tevens een netwerkreceptie.

Alles verloopt volgens de dan geldende coronamaatregelen.

Prijsinfo

Er wordt een annulatiekost aangerekend van 25 euro bij afwezigheid zonder verwittiging.

Federaal Minister Petra De Sutter, Vice-Eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - over 'circulaire economie en duurzaamheid'

Dr. Evelien Kieckens, brengt een praktijkgetuigenis, Universitair medewerker-expert Milieuzorg | Bioveiligheids- en duurzaamheidscoördinator Universitair Ziekenhuis Gent - over 'duurzaamheid in hun organisatie'

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.